Nyhetsartikkel

Styrketrening mot nedsatt glukosetoleranse

For mennesker med nedsatt glukosetoleranse kan styrketrening redusere risikoen for å utvikle type 2 diabetes.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser forskningen til Elisabeth Hansen fra NTNU i Trondheim. Hun har skrevet doktorgradsavhandlingen ”Betydningen av styrketrening, psykologiske og biologiske faktorer i forebygging av type 2-diabetes blant mennesker med nedsatt glukosetoleranse”.

Hensikten med avhandlingen var å undersøke hvor viktig det er med fysisk aktivitet, også styrketrening, hos personer med nedsatt glukosetoleranse - som dermed har økt risiko for type 2-diabetes.

Forstyrret toleranse for sukker

Nedsatt glukosetoleranse betyr at kroppen sliter med å forbrenne og forbruke tilført sukker (glukose) på normal måte.

Pasienter med diabetes har en klart forstyrret eller ødelagt toleranse for sukker, og de trenger behandling for å unngå altfor høye sukkernivåer i kroppen.

Personer med nedsatt glukosetoleranse omsetter sukker i kroppen raskere og bedre enn personer med diabetes, men noe langsommere enn det som er definert som helt normalt. Nedsatt glukosetoleranse er med andre ord en slags mellomtilstand mellom diabetes og helt normal sukkeromsetning i kroppen, men tilstanden regnes ikke som en sykdom i seg selv.

Elisabeth Hansen sier at før eller senere vil de fleste med nedsatt glukosetoleranse utvikle type 2-diabetes - hvis man ikke er bevisst på sin livsstil og sine valg. Diabetes vil føre til økt risiko for å utvikle blant annet hjerte- og karsykdom, enkelte typer kreft, muskel- og skjelettplager og øyesykdom.

- Som nevnt er overvekt i seg selv en betydelig risikofaktor i forbindelse med nedsatt glukosetoleranse, så vektreduksjon er da å anbefale. Fysisk aktivitet og et variert og næringsrikt kosthold er også avgjørende, sier Hansen til NHI.no.

Les også: Sjekk din risiko for type-2 diabetes

Effekten av styrketrening

Gjennom fem ulike studier har Hansen blant annet vist at maksimal styrketrening resulterte i økt glukoseopptak i muskulaturen, reduksjon i kroppsvekt og redusert kroppsmasse (BMI). Utholdende styrketrening førte til økt insulinsensitivitet, økning i muskelmasse og reduksjon av kroppsfett.

Funnene viser at både maksimal styrketrening og utholdende styrketrening hadde betydning for psykologiske faktorer som økt livskvalitet og reduksjon i depresjon.

Hansen konkluderer generelt med at effekten av styrketrening er gunstig for flere faktorer i forebyggingen av svekket glukoseregulering og insulinsensitivitet. Særlig utholdende styrketrening hadde en god virkning på den psykiske helsen.

Men hvorfor har hun sett på styrketrening, og ikke utholdenhetstrening i denne studien?

- Det er forsket mer på utholdenhetstrening enn styrketrening i forbindelse med forebygging og behandling av diabetes. Utholdenhetstrening er fortsatt positivt, men for enkelte kan styrketrening være en vel så god behandling, sier Hansen, men hun presiserer at man gjerne må trene begge deler.

- Styrketrening har generelt positive effekter ved å styrke sener og muskulatur - som kan redusere muskel- og skjelettplager. Muskelmassen svinner hos voksne om den ikke vedlikeholdes og bygges på nytt. Muskulaturen tar opp omtrent 80 prosent av glukosen i blodet, og det er derfor av betydning å se på styrketrening for transport, regulering og opptak, sier Hansen.

Les også: Styrketrening forebygger fedme

All trening hjelper

- Hvor mye trening skal til for at det skal ha en effekt og gi en forbedring av tilstanden?

- Generelt vil all trening hjelpe, både maksimal styrketrening og utholdende styrketrening. Vi anbefaler en kombinasjon fordi, det ser ut til at maksimal styrketreing kan hjelpe på vektendring, BMI og økning i glukoseopptak i muskulaturen. Utholdende styrketrening ser ut til å redusere kroppsfett og øke muskelvekst i tillegg til å gi forbedret insulinsensitivitet, sier Hansen.

Hun sier at det vil være ideelt å trene to til tre økter styrketrening i uken, gjerne i kombinasjon med utholdende aktivitet.

Hansen presiserer at det er viktig å ta hensyn til helsetilstanden. De som har helseplager, bør søke råd hos fastlegen for å finne riktig belastning. Men i de fleste tilfeller kan man starte rolig, og øke mer etter hvert. Litt ubehag med tung pust og vonde muskler må til for å forbedre både styrke og utholdenhet.

Les også: Styrketrening mot type 2-diabetes

Uten diagnose

På samme måte som ved type 2-diabetes er det svært mange som lever med nedsatt glukosetoleranse uten at de vet det selv.

Hansen sier at årsaken kan være at symptomene på nedsatt glukosetoleranse sjelden oppdages fordi de ligner på ubehag vi ellers mer eller mindre kan kjenne på.

- I praksis har alle betydelig overvektige redusert insulinsensitivitet og dermed også trolig nedsatt glukosetoleranse, sier hun.

Forekomsten av nedsatt glukosetoleranse ser ut til å være stadig økende i befolkningen. I en dansk undersøkelse ble det funnet nedsatt glukosetoleranse hos 15 prosent av alle 55-åringer. Vi vet også at forekomsten av type 2 diabetes er blitt tredoblet de siste 20 årene, i takt med økende forekomst av overvekt og lav fysisk aktivitet. Det er vist at omtrent 1 av 3 personer med nedsatt glukosetoleranse vil utvikle type 2 diabetes i løpet av 10 år.

Hansen mener nedsatt glukosetoleranse er et samfunnsproblem der befolkningen deler seg i to: en mer bevisst gruppe med stor fokus på sunn og sporty livsstil, den andre gruppen vokser både i antall kilo og utilstrekkelighet i forhold til å gjøre noe selv med den usunne uviklingen, sier Hansen.

- Jeg tror et team med flerfaglighet aktivt må gå inn å hjelpe folk med overvekt til selvhjelp. Matvarepolitisk bør sunne matvarer være billige, og usunne dyrere. Det bør bli bedre tilgang på uteområder og sykkelstier som legger til rette og inviterer folk til å gå og sykle mer i hverdagen, sier hun.