Nyhetsartikkel

Sunn livsstil kan forebygge inflammatorisk tarmsykdom

Å ha og opprettholde en sunn livsstil kan forebygge opptil 60 prosent av tilfeller med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i desember 202212.

Inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt – rammer 1,3 millioner mennesker i Europa og 3 millioner i USA. Forekomsten har vært økende, særlig i nylig industrialiserte land.

Tidligere forskning har knyttet risiko for inflammatorisk tarmsykdom mot flere livsstilsfaktorer. Det har ikke vært klart om det å skifte til en sunnere livsstil, eller å opprettholde en sunn livsstil, kan redusere risikoen for å utvikle tilstandene.

Les også: Kosthold ved inflammatorisk tarmsykom

Studien

For å finne ut mer om dette brukte forfatterne av studien data fra tre pågående, langvarige studier i USA med totalt nesten 300 000 deltagere (sykepleiere og leger). Alder på deltagerne i gruppen var 25 til 75 år.

Forskerne brukte to skårsystemer:

 • En skår for risikofaktorer som kan påvirkes for hver deltager. Disse var basert på kjente risikofaktorer for inflammatorisk tarmsykdom. Skåren ble brukt til å beregne andelen tilfeller som kunne vært unngått.
 • En skår for å beregne en sunn livsstil.

Risikofaktorene som kan påvirkes, inkluderer vekt (BMI), røyking, bruk av betennelsesdempende midler (NSAIDs), fysisk aktivitetsnivå, og daglig inntak av frukt, fiber, grønnsaker, flerumettede fettsyrer og rødt kjøtt.

Forskerne beregnet deretter andelen tilfeller som kunne vært unngått dersom en sunn livsstil ble fulgt og opprettholdt. Hver deltager fikk en skår fra 0-9. Høyere skår indikerte en sunnere livsstil.

Sunn livsstil

En sunn livsstil tilsvarte:

 • BMI mellom 18,5 og 25
 • Å aldri ha røkt
 • Minst 7,5 timer per uke med fysisk aktivitet
 • Minst åtte porsjoner frukt og grønnsaker per dag
 • Mindre enn en halv porsjon rødt kjøtt per dag
 • Minst 25 gram fiber per dag
 • Minst to porsjoner fisk i uken
 • Minst en halv porsjon nøtter/frø per dag
 • Maksimalt en enhet alkohol per dag for kvinner, eller to enheter for menn

Kunne forebygge opptil 60 prosent

I løpet av perioden forfatterne så på – fra 1986 til 2016 – ble 346 tilfeller med Crohns sykdom og 456 tilfeller av ulcerøs kolitt rapportert.

Forfatterne fant at lavt nivå av risikofaktorer som kan påvirkes, kunne ha forebygget 43 prosent av tilfellene med Crohns sykdom og 45 prosent av tilfellene med ulcerøs kolitt.

Å opprettholde en sunn livsstil kunne ha forebygget 61 prosent av tilfellene med Crohns sykdom og 42 prosent av tilfellene med ulcerøs kolitt.

For å beregne gyldigheten av disse skåringssystemene ble de også brukt på tre store europeiske studier. To svenske studier med henholdsvis 32.275 deltagere og 40.810 deltagere, og en europeisk studie med 404.144 deltagere.

Beregningene fra disse studiene viste at lav skår på risikofaktorer som kunne påvirkes, kunne ha forebygget 44 til 51 prosent av tilfellene med Crohns sykdom. Opprettholdelse av en sunn livsstil kunne ha forebygget 50 til 61 prosent av tilfellene med Crohns.

Lav skår på risikofaktorer som kunne påvirkes, kunne ha forebygget 21 til 28 prosent av tilfellene med ulcerøs kolitt og 47 til 57 prosent av tilfeller med ulcerøs kolitt.

Les også: Å leve med ulcerøs kolitt

Attraktivt mål

Dette var en observasjonsstudie, og den kan derfor ikke si noe om årsak. Alderen der diagnosen ble stilt var i denne studien høyere enn den vanligvis er.

Tidlige livsstilsfaktorer av betydning ble ikke undersøkt. Slike faktorer inkluderer antibiotikabruk, om man fikk morsmelk eller ikke, miljøfaktorer som forurensning og stress, og sosioøkonomiske faktorer.

– Selv om det ennå ikke er etablert, støtter flere bevis den kritiske rollen miljø og livsstil har på inflammatorisk tarmsykdom, skriver forfatterne.

Endring av livsstil kan være et attraktivt mål for fremtidige forebyggende strategier. Det kan være særlig relevant for grupper med høy risiko for inflammatorisk tarmsykdom. For eksempel personer som har nære slektninger med slik sykdom, konkluderer forfatterne,

Kilder

Referanser

 1. Lopes EW, Chan SSM, Song M, et al.. Lifestyle factors for the prevention of inflammatory bowel disease. Gut 2022. gut.bmj.com
 2. BMJ Press Office: Maintaining a healthy lifestyle might prevent up to 60% of inflammatory bowel disease cases nhi.no