Intervju

Svensk studie: Ny blodprøve skal bedre screening av prostatakreft

En svensk studie publisert i The Lancet Oncology, viser at en ny blodprøve kan unngå overdiagnostikk når man ser etter prostatakreft.

Forskere fra Karolinska Institutet (KI) i Sverige har gjennomført to studier som skal forbedre screening av prostatakreft ved å redusere overdiagnose.

- Overdiagnostikk er ett av de aller viktigste problemene innen prostatakreftdiagnostikk i dag. En stor del av mennene som får en diagnose med lav-gradige svulster (Gleason Score 6) hadde ikke blitt påvirket av dette om svulsten ikke hadde blitt oppdaget. Også blant de som har det vi ofte kaller klinisk signifikant kreft, finnes det tilfeller som ikke hadde skadet pasienten. Å bli bedre på å skille mellom farlige og i grunnen ufarlige prostatasvulster er en av urologiens viktigste utfordringer, sier Tobias Nordström til NHI.no.

Han er førsteamanuensis i urologi ved Institutt for kliniske vitenskaper, Danderyds Sjukhus, ved Karolinska Institutet og leder for STHLM3MR -studien.

- Reduserer overdiagnose betraktelig

I juni 2021 kom den første studien om at MR i kombinasjon med målrettede vevsprøver kan redusere overdiagnose. Denne studien ble publisert i New England Journal of Medicine.1

De samme forskerne publiserer nå en studie i The Lancet Oncology2 der en ny type blodprøve, Stockholm3-testen, er testet ut. Ifølge nyhetsmeldingen3 fra KI kan man med denne blodprøven "spare en tredjedel av alle MR-undersøkelser som er utført og i tillegg redusere antall ufarlige svulster som oppdages".

Nordström sier at resultatene viser hvordan en strategi hvor det brukes en ny blodprøve, Stockholm3-testen, sammen med MR-undersøkelse hos de mennene som har forhøyede blodprøveresultater, kan opprettholde de positive effektene av screening.

- Nemlig å finne det vi kaller klinisk signifikant kreft, mens vi reduserer overdiagnose betraktelig. På denne måten kan balansen mellom nytte og risiko ved tidlig diagnose og screening gjøres mer fordelaktig, sier han.

- Stockholm3-testen er en blodprøve der resultatene viser risikoen for om man har behandlingskrevende prostatakreft, sier Nordström.

Han forteller at for en stor andel menn som er testet, er testresultatet lavt, og en ny test kan anbefales innen 6-8 år. Hos noen menn anbefales re-testing etter 2 år.

- Hos menn med forhøyet testverdi anbefales kontakt med en urolog for en oppfølgingsundersøkelse hvor kan gjøres en MR-undersøkelse eller tradisjonell vevsprøvetaking.

Stockholm3-testen inkluderer analyse av flere proteiner (PSA, fritt PSA, hK2, MSMB, MIC1), en genetisk score basert på analyse av såkalte nukleotidpolymorfier, og analysen inkluderer også kliniske parametere (alder, tidligere vevsprøvetaking, arvelighet).

- Så selv om selve testanalysen er kompleks, gir testen et klart og tydelig svar som pasienten - sammen med legen - kan forholde seg til, sier Nordström.

Screeningprogram for prostatakreft

Som i Norge, er heller ikke screening for prostatakreft blitt innført i Sverige. Det er ifølge nyhetsmeldingen fra KI fordi det ved dagens metoder, PSA -tester i kombinasjon med vevsprøver, oppdages et stort antall ufarlige svulster (overdiagnose) og at vevsprøver tas unødvendig.

I norske retningslinjer står det at: 

  • Det er ikke innført et organisert screeningprogram for prostatakreft for symptomfrie menn uten familiær eller arvelig belastning for prostatakreft.
  • Ved generell helsesjekk bør fordeler og ulemper ved PSA-testing diskuteres med pasienten.
  • PSA-test kan tilbys på individuell basis, men skal ikke tas uten at pasienten er fullt informert om konsekvensene.

STHLM3MR er en randomisert studie med deltakere fra Stockholms län. Studien ble utført i 2018–2021 og 12 750 menn deltok.

Deltakerne tok først en blodprøve for analyse av PSA (prostata-spesifikt antigen) og analyse med Stockholm3-testen.

Mennene som hadde et forhøyet testresultat, ble deretter trukket (randomisert) for tradisjonell vevsprøvetaking eller MR-undersøkelse. I MR-gruppen ble det bare tatt vevsprøver hvis mistenkelige svulster ble påvist ved MR-undersøkelsen. 

Kilder

Referanser

  1. Eklund M, Jäderling,F, et.al. MRI-targeted or standard biopsy in prostate cancer screening. he New England Journal of Medicine (NEJM) 2021. doi:10.1056/NEJMoa2100852.
  2. Nordström T, Discacciati A, et.al. Prostate cancer screening using a combination of risk-prediction, magnetic resonance imaging and targeted prostate biopsies: results from the population-based STHLM3MRI trial”. T. Nordström, A. Discacciati,. The Lancet Oncology 2021.
  3. https://nyheter.ki.se/nytt-blodprov-forbattrar-prostatacancerscreening