Intervju

- Ta barn og overvekt på alvor

Barn som er overvektige eller har fedme, sliter oftere med dårlig kroppsbilde og har flere psykiske helseplager enn andre barn. - Ved å ta barnets overvekt på alvor, viser du at du tar barnet på alvor, sier Silje Steinsbekk.

Silje Steinsbekk er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved NTNU, hvor hun nylig har avsluttet arbeidet med sin doktorgradsavhandling om behandling av fedme hos barn. Hun har også jobbet i et tverrfaglig team med behandling av overvekt hos barn og unge siden 2003 ved St. Olavs Hospital.

Hva kan jeg fortsatt klare om ett år?

- Min jobb som psykolog er å bidra til endring av adferd. De fleste dietter virker på kort sikt, men det er ikke så mange som virker på lang sikt. Det handler ikke om "ekstrem forvandling", men om å gjøre små skritt i retning av en sunnere livsstil som kan bidra til å redusere barnets overvekt. Hvis barnet bruker å drikke syv brus i uken, men klarer å redusere til fem brus, er dette positivt. Dersom barnet bruker å sitte foran skjermen i fem timer hver dag, er en reduksjon til fire timer foran skjermen positivt. Endring i helseadferd bør skje med passelig store skritt. Hva kan jeg klare av små endringer, som jeg fortsatt kan klare om ett år? Hva er det minste vi kan klare som gjør en forskjell? Spør Steinsbekk.

Neste side