Nyhetsartikkel

- Ta barn og overvekt på alvor

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vær direkte og sensitiv

- Hvordan kan du innføre disse livsstilsendringene hvor målet er å endre barnets kroppsfasong, uten å skade barnets selvbilde?

- Da vi startet overvektsbehandling av barn og unge ved St.Olavs Hospital i 2003, oppdaget vi at flere av barna ikke visste hvorfor de kom til oss. Mange er redde for å snakke med barn om overvekt. For mange år siden sluttet man med regelmessige vekt- og høyde-kontroller av barn, blant annet fordi man var redd for at veiing økte risikoen for spiseforstyrrelser. Det handler om å kalle en spade for en spade, og samtidig være sensitiv. Jeg bruker ofte å spørre barna om hvilket ord de synes det er greit å bruke om overvekt. Mange synes "stor" er et greit ord. Hvorfor tror du at du har blitt stor? Hva hadde vært annerledes dersom du ble smalere? De fleste svarer at da kunne de løpt raskere, blitt flinkere i fotball, eller gått med samme type bukser som venninnene. Barn som søker behandling for fedme, har ofte flere psykiske helseplager enn andre. Da handler det om å ta dem på alvor, våge å være direkte, være sensitiv, og mest av alt: Være opptatt av å lytte. Spør barnet hvordan det kan klare å gjennomføre livsstilsendringer. Selv 7-åringer kan si at det er lettere for dem å la være å drikke brus, dersom det ikke er brus i kjøleskapet, sier Steinsbekk.

Forrige side Neste side