Nyhetsartikkel

Tidligere "gammel" med lavere utdannelse

Personer med kort utdannelse har høyere sannsynlighet for tidlig aldring - også når det er tatt høyde for inntekt og sosial klasse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert på nett i tidsskriftet Brain, Behavior, and Immunity i mai 2011.

Forskerne bak studien undersøkte lengden av telomerer hos deltagerne i studien. Telomerer er deler av DNA som omgir/dekker kromosomer (arvestoffet), og som beskytter dem mot skade og tap av cellefunksjoner som er forbundet med aldring. Man tror at kortere telomerer er en indikasjon på tidligere aldring.

Ikke påvirket av sosial eller økonomisk klasse

Totalt deltok ca. 450 personer i studien. De ble delt inn i fire grupper etter hvor lang utdannelse de hadde.

Resultatene viste at deltagerne med lavest utdannelse hadde kortere telomerer - som altså indikerer at de eldes raskere. Studien hadde også sterke bevis for at dette ikke ble påvirket av sosial eller økonomisk klasse.

Lang tids eksponering

- Vi vet allerede at de som kommer fra fattige kår eldes tidligere. Utdannelse er et tegn på sosial klasse som folk oppnår tidlig i livet. Vår forskning antyder at det er lang tids eksponering for forhold knyttet til lavere status, som fremmer påskyndet aldring av cellene. Verken nåværende inntekt eller yrke/stillingstittel var relatert til lengden på telomerene, sier Andrew Steptoe, hovedforfatteren av studien, i en uttalelse til britiske Medical Research Council.

Deltagerne i studien inngår i en større kohortstudie som startet i 1985. 10 000 yrkesaktive kvinner og menn deltar i denne kohortstudien.