Nyhetsartikkel

Tiltak mot vold og aggresjon i helsetjenesten

Et læringsnotat med fem forbedringsområder og fem tiltak som kan øke sikkerheten for medpasienter og personale, er nylig publisert av Kunnskapssenteret. Bakgrunnen for notatet er meldte tilfeller om aggresjon og vold i spesialisthelsetjenesten.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten som har forfattet læringsnotatet1. Utgangspunktet er uønskede hendelser knyttet til vold og aggresjon som er meldt inn fra helsepersonell.

Meldeordningen har i dette funnet fem forbedringsområder og foreslår tiltak som kan øke sikkerheten for pasienter og personale.

Forbedringsområdene

Forfatterne fremholder at forbedringsområdene må ses i sammenheng:

 • Ressurser og bemanning: Tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning kan ha positiv virkning for reduksjon av voldshendelser.
 • Samarbeid: Alle ansatte må inkluderes for å bygge en god samarbeidskultur. Felles læring over fag- og avdelingsgrenser kan bedre samarbeidsforståelse og kultur.
 • Rutiner, retningslinjer og utstyr: Det er et lederansvar å sørge for at rutiner og utstyr er på plass.
 • Erfaring og kompetanse: Forebygging og håndtering av vold fordrer kontinuerlig utvikling, vedlikehold og bearbeiding.
 • Informasjon og kommunikasjon: Manglende informasjon om potensiell aggresjon fra psykisk helsevern til somatisk helsetjeneste eller andre etater er et problem.

Foreslåtte tiltak

Følgede tiltak kan muligens redusere omfanget av vold og aggresjon:

 • Gjennomgang av inntakskriterier, vurdering, sortering og prioritering av pasienter, og vurdering av risiko.
 • Identifisere risikopasienter og -situasjoner
 • Undervise og utføre simuleringstrening
 • Lage sjekklister for kontroll av utstyr
 • Informere om aggresjon i henvisning
Øystein Flesland. Foto: Kunnskapssenteret
Øystein Flesland. Foto: Kunnskapssenteret

- Vi er opptatt av hvordan systemet kan forbedres for å hindre at pasienter og personale blir utsatt for vold eller trusler. Det er dessuten mye å spare på å unngå voldsepisoder, både personlig og materielt, sier seksjonsleder Øystein Flesland i Kunnskapssenteret.

Forfatterne understreker at forebygging av slike hendelser også er av hensyn til den som utøver vold.

- Når voldsepisoden er over, vil pasienten selv ofte oppleve det som negativt å ha utøvd vold eller kommet med trusler, sier Flesland.

Hele rapporten med utfyllende forklaringer på både forbedringsområder og tiltak, finner du her.

Kilder

Referanser

 1. Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et pasientsikkerhetsperspektiv - Kunnskapssenteret www.kunnskapssenteret.no
 2. Foreslår fem tiltak mot vold og aggresjon i helsetjenesten - Kunnskapssenteret www.kunnskapssenteret.no