Nyhetsartikkel

Tranebær for å forebygge urinveisinfeksjon: ny studie

Tranebær blir brukt i behandling og forebygging av urinveisinfeksjoner, men virker det og er det vitenskapelig dokumentert?

Det har en ny Cochrane-gjennomgang1 undersøkt. 

Tranebær tilhører lyngfamilien. I folkemedisinen er det mye brukt mot urinveisinfeksjon. Tranebær selges og inntas som tranebærjuice, tabletter eller kapsler.

Amerikanske tranebær inneholder proantocyanidiner. Dette regnes som "virkestoffet" i tranebær - et stoff som kan hindre bakterier i å feste seg til blærens vegger. Dette kan bidra til å forebygge infeksjoner og redusere behovet for legebesøk - men hvor godt er dette dokumentert?

Systematisk gjennomgang

En ny Cohrane-gjennomgang har undersøkt om tranebær kan forebygge urinveisinfeksjon. En Cochrane-oversikt er en systematisk oppsummering av det som finnes av dokumentasjon av høy kvalitet på effekten av et helsetiltak.

Dette er den femte oppdateringen av en gjennomgang som først ble publisert i 1998 og oppdatert i 2003, 2004, 2008 og 2012.

I denne siste gjennomgangen fra 2023 ble 26 nye studier lagt til.

Forskerne analyserte resultatene fra randomiserte kontrollerte studier som undersøkte om personer som tok tranebærprodukter fikk urinveisinfeksjon sjeldnere enn de som tok placebo eller ingen behandling. De analyserte også resultatene der tranebærprodukter ble sammenlignet med andre behandlinger som antibiotika eller probiotika.

Hva fant forskerne ut?

Resultatene fra gjennomgangen viser at om man tar tranebær som juice, tabletter eller kapsler reduserer dette antall hendelser med urinveisinfeksjon hos:

  • Kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjon
  • Barn med urinveisinfeksjon
  • Personer som har gjennomgått et inngrep som involverer blæren.

Forskerne konkluderte også med dette:

  • Urinveisinfeksjon så ikke til å være redusert hos eldre menn og kvinner i institusjon, hos voksne med nevromuskulær blæredysfunksjon og ufullstendig blæretømming, eller hos gravide kvinner.
  • Det ble rapportert lite bivirkninger, men vanligst er magesmerter.
  • Det ble ikke funnet nok informasjon til å avgjøre om tranebærprodukter er mer eller mindre effektive sammenlignet med antibiotika eller probiotika for å forhindre urinveisinfeksjon.

Kilder

Referanser

  1. Williams G, Hahn D, et.al. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Library 2023. www.cochranelibrary.com