Nyhetsartikkel

Trening bedrer overlevelse etter prostatakreft

Menn med påvist prostatakreft som driver energisk trening i mer enn tre timer hver uke, har 61 prosent lavere risiko for å dø av prostatakreft, enn menn som trener energisk i mindre enn en time per uke

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i Journal of Clinical Oncology i februar 20111.

Deltagerne i studien var 2705 menn som fikk diagnosen prostatakreft uten spredning, i perioden 1990-2008. Forfatterene ønsket å undersøke om et høyt fysisk aktivitetsnivå etter å ha fått diagnosen prostatakreft, hadde noen effekt på risikoen for å dø av prostatakreft i oppfølgingsperioden.

prostatakreft
Se også vår animasjon om prostatakreft

548 av mennene som levde minst fire år etter at deres fysiske aktivitetsnivå ble målt for første gang, døde i løpet av den perioden studien varte. 20 prosent av dødsfallene skyldtes prostatakreft.

Energisk trening gir best effekt

Studien viste at menn som var fysisk aktive hadde lavere totalrisiko for død i observasjonsperioden uansett årsak, og lavere risiko for død på grunn av prostatakreft. Både energisk og mindre energisk trening var forbundet med lavere dødelighet, men de som trente mest, hadde best overlevelse.

De som gikk i 90 minutter i uken med normalt til friskt tempo, hadde 46 prosent lavere risiko for tidlig død i perioden studien varte, sammenlignet med de som gikk kortere turer med lavere tempo.

Menn som trente i mer enn tre timer per uke, hadde 49 prosent lavere risiko for død, uansett årsak, og 61 prosent lavere risiko for å dø av prostatakreft, enn menn som trente energisk i mindre enn en time per uke.

Menn som trente energisk både før og etter diagnosen, hadde best overlevelsesmuligheter (eg. lavest risiko).

Les også vårt intervju med overlege Peder Gjengstø: - Folk vet for lite om prostatakreft.

Tren mer enn tre timer per uke

Forfatterne konkluderer med at for menn som har prostatakreft, fører fysisk aktivitet til lavere risiko for død av prostatakreft eller død av andre årsaker. En beskjeden mengde energisk trening - som sykling, tennis, jogging eller svømming, i mer enn tre timer per uke, kan forbedre overlevelse etter prostatakreft markant.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Kenfield SA, Stampfer MJ, Giovannucci E, Chan JM.. Physical activity and survival after prostate cancer diagnosis in the health professionals follow-up study.. J Clin Oncol 2011; 29 (6): 726-32. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov