Nyhetsartikkel

TV-titting og metabolsk syndrom

Å se mye på TV i ungdomsårene øker risikoen for metabolsk syndrom i voksen alder.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette i følge en svensk studie som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Journal of Epidemiology & Community Health, i mars 20141.

Metabolsk syndrom er ingen sykdom, men det er en samling av forstyrrelser i kroppens omsetting av næringsstoffer (metabolismen) som øker risikoen for sykdom. Metabolsk syndrom inkluderer forandringer som høyt blodtrykk, høye insulinverdier, overvekt og høye kolesterolverdier. Disse forstyrrelsene øker risikoen for at du kan utvikle diabetes, hjertesykdom (angina eller hjerteinfarkt), trange pulsårer i bena eller hjerneslag.

Stadig flere studier antyder at TV-titting er forbundet med hjertekar-metabolsk risiko, men man vet lite om hvordan dette forholdet utspiller seg i livsløpet. Den aktuelle studien har sett på hva slags effekt hyppig TV-titting i ungdomsårene og ung voksen alder har på forekomsten av metabolsk syndrom i midten av voksenlivet. Studien har også sett på om TV-titting i ungdomsårene utgjør en følsom periode for utvikling av metabolsk syndrom i voksen alder.

27 prosent fikk metabolsk syndrom

Informasjonen ble innhentet fra en svensk befolkningsstudie (Northern Swedish Cohort) der man innhentet informasjon om den aktuelle befolkningsgruppen fra perioden 1981 til 2008. Studien bestod av 855 deltagere. TV-titting ble vurdert ved 16, 21 og 30 års alder. Disse resultatene ble sammenholdt med andelen med metabolsk syndrom ved 43 års alder. På det tidspunktet var forekomsten av metabolsk syndrom 27.3 prosent blant deltagerne.

Hyppig TV-titting var forbundet med påfølgende forekomst av metabolsk syndrom. Å se på flere TV-program om dagen sammenlignet med ett TV-program i uka eller mindre ved 16-års alder, var klart forbundet med utviklet metabolsk syndrom i en alder av 43 år. Antall perioder med hyppig TV-titting i ungdomsårene eller ung voksen alder, påvirket hjertekar-metabolsk risikofaktor i midten av voksenlivet på en doseavhengig måte.

Flere grunner til at ungdomsårene er særlig følsomme

Resultatene tyder på at ungdomsårene kan utgjøre en særlig sårbar periode, og at langtidseffekter av hyppig TV-titting i ungdomsårene kan synes å ha større innvirkning på hjertekar-helsen senere i livet, enn mye TV-titting i tidlig voksen alder.

Forfatterne peker på flere mulige årsaker til at TV-titting i ungdomsårene kan utgjøre en særlig følsom periode i forhold til senere hjertekar-metabolsk helse. En av dem er at TV-titting gir lavt energiforbruk. Men TV-titting og annen skjermaktivitet har også vist seg å forstyrre søvnmønsteret hos ungdom, noe som igjen er forbundet med fedme og høyt kolesterol. Det har også blitt antydet at lite søvn i ungdomstiden, som er en kritisk utviklingsperiode hvor ungdom har behov for mer søvn enn voksne, kan være særlig skadelig i forhold til metabolsk syndrom.

Andelen inaktivitet blant barn har økt betraktelig på få år. Reduksjon av skjermtid bør derfor skje i barneårene, før det får utvikle seg til å bli en kronisk adferd.

Begrensninger

I konklusjonen skriver forfatterne at dette er den første studien som ser på forbindelsen mellom TV-titting og metabolsk syndrom ved å bruke en livsløps- epidemiologisk tilnærming. Resultatene støtter konsepter om samling av risiko og sensitive perioder. De indikerer også at kardio-metabolsk risiko i voksen alder kan representere en oppbygging av risiko som forklares ved vedvarende TV-titting gjennom livsløpet, og TV-titting tidlig i livet.

Forfatterne viser til flere begrensninger i studien. Spørsmålet om TV-titting var endret ved oppfølging ved 30 års alder, noe som kan øke feilkilder i sammenligningen av TV-titting mellom ulike livsperioder. Det er likevel ikke sannsynlig at endringene førte til utilstrekkelige justeringer for senere eksponeringer. De kan heller ikke utelukke at hyppig TV-titting før 16-års alder, kan være enda mer ødeleggende for fremtidig helse. Komponenter for metabolsk syndrom ble ikke undersøkt ved 16-års alder, men det ble justert for kroppsmasseindeks ved 16-års alder. Forskerne målte heller ikke inntak av snacks eller søte drikker som kan være særlig relatert til TV-titting.

Kilder

Referanser

  1. Wennberg P,Gustafsson PE, Howard B, Wennberg M, Hammarström A. Television viewing over the life course and the metabolic syndrome in mid-adulthood: a longitudinal population-based study. J Epidemiol Community Health 2014. jech.bmj.com