Nyhetsartikkel

Type-2 diabetes og statiner

En ny studie antyder at bruk av statiner kan øke langtidsblodsukkeret med så mye som ett prosentpoeng. En annen studie fra januar 2012, viser at bruk av statiner kan øke risikoen for å få type 2-diabetes.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Atherosclerosis i mai 2012, har bruk av de kolesterolsenkende medikamentene statiner, innvirkning på langtidsblodsukkeret (HbA1c) hos personer med type 2-diabetes.

Forfatterne bak studien undersøkte langtidseffekten av statinene rosuvastatin og simvastatin på insulinsensitivitet og utskillelse hos personer med godt kontrollert type 2-diabetes.

Klar økning i HbA1c

Deltagerne var 27 personer med type 2-diabetes som ble tilfeldig valgt ut til å få enten 20 mg rosuvastatin daglig eller 20 mg simvastatin daglig, i seks måneder. Etter seks måneder byttet de til den andre behandlingen i seks måneder.

Forfatterne fant at langtidsblodsukkeret økte klart, med nesten ett prosentpoeng, i løpet av den perioden studien varte. Begge typer statiner hadde denne effekten. Medikamentene påvirket også insulinutskillelsen, uten å påvirke insulin-sensitivitet.

Statiner og nyoppstått type 2-diabetes

I januar 2012 ble det publisert en studie i Archives of Internal Medicine som hadde sett på bruk av statiner og type 2-diabetes hos kvinner etter overgangsalderen. Forfatterene ønsket å undersøke om det var en sammenheng mellom forekomst av nyoppstått type 2-diabetes og bruk av statiner. Denne studien inkluderte 153 840 kvinner uten diabetes (kvinnene var deltagere i en større studie, the Womens Health Initiative, som består av 161 808 kvinner i alderen 50-79 år).

Syv prosent av deltagerne brukte statiner ved studiens start. I oppfølgingsperioden ble det diagnostisert 10 242 nye tilfeller med type 2-diabetes.

Ifølge forfatterene kan disse resultatene tyde på at statiner hos kvinner etter overgangsalder, er forbundet med økt risiko for type 2-diabetes.

Med og uten kardiovaskulær sykdom

Forfatterne understreker at statiner har en betydelig effekt med tanke på å forebygge sykdom og død forårsaket av hjerte- og karsykdom, og død uansett årsak, hos personer med diabetes. Retningslinjene for statin-brukere i befolkningen som ikke har diabetes, bør ikke endres, men disse funnene bør likevel undersøkes nærmere med tanke på den utstrakte bruken av statiner.

Økningen i risiko var lik hos kvinner med og uten en historikk med hjerte- og karsykdom.

Kilder

Referanser

  1. Bellia A, Rizza S, Lombardo MF, Donadel G, Fabiano R, Andreadi K, Quon MJ, Sbraccia P, Federici M, Tesauro M, Cardillo C, Lauro D.. Deterioration of glucose homeostasis in type 2 diabetic patients one year after beginning of statins therapy.. Atherosclerosis 2012. www.atherosclerosis-journal.com
  2. Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R, Olendzki BC, Sepavich DM, Wactawski-Wende J, Manson JE, Qiao Y, Liu S, Merriam PA, Rahilly-Tierny C, Thomas F, Berger JS, Ockene JK, Curb JD, Ma Y,. Statin Use and Risk of Diabetes Mellitus in Postmenopausal Women in the Women's Health Initiative. Arch Intern Med 2012; 172 (2): 144-52. archinte.jamanetwork.com