Informasjon

Usikkerhet rundt Ultrashape

Kunnskapssenteret sår tvil om nytten av fokusert ultralyd til fjerning av kroppsfett fordi det finnes for få studier som underbygger virkningen. Forbrukerombudet har derfor bedt Ellipseklinikken, som tilbyr Ultrashape-behandlingen, om å endre på markedsføringen.

Det er usikkert om hudgjennomtrengelig ultralyd er en trygg og virksom måte å fjerne uønsket kroppsfett på, er konklusjonen i Kunnskapssenterets notat som nylig ble publisert.

Bare to studier

Kunnskapssenterets forskere har, på oppdrag fra Forbrukerombudet, systematisk søkt opp og vurdert forskningsbasert dokumentasjon for å se om metoden er sikker og har effekt. Til slutt endte de opp med bare to studier som var gode nok for en grundigere vurdering. Forsker Vigdis Lauvrak er hovedforfatter av notatet fra Kunnskapssenteret og forteller om arbeidet til Nhi.no.

- Studiene vi analyserte hadde for få forsøkspersoner (167, journ. anm.) og samtidig var personene for like i høyde, vekt og fasong. Den største mangelen ved studiene er blindtest for å utelukke placeboeffekter og skjevheter, sier hun.

Lav kvalitet

Lauvrak mener det både er mulig og vanlig å foreta disse vitenskapelige metodene for å utelukke feilkilder i forskningen.

- Det ble mye usikkerhet i publikasjonene på grunn av dette, og vi vurderte derfor Ultrashape-studiene som lavkvalitetsstudier, forteller forsker Vigdis Lauvrak til Nhi.no.

Det henvises til de samme studiene på produsenten av Ultrashapes nettsider. I Norge har Ellipseklinikken markedsført fokusert ultralyd både som en sikker og klinisk dokumentert metode for å fjerne fett.

Villedende markedsføring

I 2007 tok Forbrukerombudet kontakt med Ellipseklinikken for å få dokumentasjon på at Ultrashape hadde de samme virkningene som nevnt i markedsføringen. Kunnskapssenteret fikk i oppgave å vurdere publikasjonene, og forskerne kom fram til at dokumentasjonen ikke var egnet til å gi sikker informasjon om verken effekter eller bivirkninger av behandlingsmetoden. Forsøkspersonene i studiene var for eksempel normalvektige og ikke overvektige.

Ny metode

I Norge er denne type behandling kjent som Ultrashape og tilbys av noen norske privatklinikker. Teknologien ble lansert i 2005 som et revolusjonerende alternativ for de som ikke liker seg på operasjonsbordet. Fokusert ultralyd stråles over huden og knuser fettceller uten at omkringliggende vev tar skade. Slik kan pasienten velge å fjerne fett fra mage, lår og armer uten å ty til kirurgiske inngrep som fettsuging. Målet med Ultrashap er å forme kroppsfasongen og figuren etter pasientens ønske.

Vil du vite mer?