Nyhetsartikkel

Utfordrende å huske på sjeldne sykdommer

Den største utfordringen for en fagperson som får en pasient med Gauchers sykdom, er å komme på den sjeldne sykdommen, ifølge professor Per Ole Iversen. Men har du først fått diagnosen, er behandlingsresultatene ofte veldig gode.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Per Ole Iversen er professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag, ved Universitetet i Oslo.

Sammen med Finn G. Wisløff skrev han artikkelen "Gauchers sykdom", som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2003.

NHI.no har bedt om et intervju for å høre mer om hvordan en fagperson opplever det å jobbe med en sjelden sykdom som Gauchers sykdom.

Les også vårt intervju med "Frank" som har Gauchers sykdom: Å leve med en sjelden sykdom. Frank har ingen tilknytning til Iversen eller hans avdeling.

Tar kontakt med spesialister i andre land

[Per Ole Iversen
[Per Ole Iversen

Iversen kjenner ikke til at vi har egne spesialister på Gauchers sykdom i Norge.

- Det skyldes at det er en veldig sjelden sykdom, og at det finnes ulike typer av den. Den typen som er vanligst i Norge, handler om de røde blodcellene, derfor er det oftest spesialister i blodsykdommer (hematologer) som tar seg av dette. I utlandet finnes det egne behandlingssentre for Gauchers sykdom, med spesialister på sykdommen. Sykdommen, som er en genetisk (arvelig) sykdom, forekommer blant annet relativt hyppig blant askenasiske jøder. Derfor finnes det store behandlingssenter for Gauchers sykdom blant annet i Israel, sier Iversen.

For å innhente kompetanse om sykdommen har han og kollegaene lest forskningslitteratur, og i noen tilfeller også tatt direkte kontakt med noen av spesialistene - blant annet i Israel.

Neste side