Intervju

Vaksine mot lungebetennelse - det du trenger å vite

Få eldre velger å vaksinere seg mot lungebetennelse - selv om sykdommen kan få et alvorlig forløp. I dette intervjuet gir lege ved FHI, Jacob Dag Berild, svar på det du trenger å vite om vaksinen.

Pneumokokker er en av de vanligste årsakene til lungebetennelse hos voksne. 

Særlig hos eldre og andre med redusert helsetilstand, kan lungebetennelse bli alvorlig. Hvert år blir flere hundre pasienter innlagt på sykehus med blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse forårsaket av pneumokokkbakterien.

Pneumokokkvaksine anbefales til alle som er 65 år eller eldre, har immunsvikt eller andre kroniske sykdommer. Men i dag er det kun en tredjedel av landets eldre som tar vaksinen, ifølge lege ved Folkehelseinstituttet, Jacob Dag Berild.

I dette intervjuet svarer han på spørsmål om lungebetennelse og vaksinen.Men aller først:

- Mange vaksiner seg mot influensa, vil også denne vaksinen beskytte mot lungebetennelse?
- Ja, influensa kan også gi lungebetennelse, sier Jacob Dag Berild.

- Hvorfor bør man ta begge vaksinene?
- Både influensaviruset og pneumokokkbakterien kan gi alvorlig sykdom med behov for sykehusinnleggelse hos eldre og folk i risikogruppene. Vaksinasjon er et effektivt forebyggende tiltak.

- Hvilket vaksinealternativ finnes mot lungebetennelse?
- Bakterien Streptococcus pneumonia (pneumokokker) er den vanligste årsaken til bakteriell lungebetennelse hos voksne, og derfor kalles vaksinen mot pneumokokker ofte for vaksine mot lungebetennelse. Det er imidlertid flere andre bakterier og virus som kan gi lungebetennelse, for eksempel influensa og covid-19. Disse vaksinene vil derfor også kunne gi beskyttelse mot lungebetennelse.

- Hvilken vaksine er dette, og hva er bivirkningene?
- Vaksinen som benyttes hos de fleste voksne, er en polysakkaridvaksine som har vært i bruk i over 40 år. Vaksinen kan, som alle legemidler, gi bivirkninger. De vanligste bivirkningene er forbigående ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber. Allergiske reaksjoner kan oppstå, men er svært sjeldent. Vaksinen er en såkalt ikke-levende vaksine. Det vil si at den kan ikke gir sykdommen man vaksinerer mot.

- Både virus og bakterie kan være årsak til lungebetennelse. «Treffer» vaksinen uansett?
- Vaksine mot pneumokokksykdom vil gi beskyttelse mot pneumokokkbakterien, men vil ikke beskytte mot andre virus eller bakterier. På samme måte vil influensavaksine kun gi beskyttelse mot influensaviruset. Når det er sagt, så kan en infeksjon med en bakterie eller virus øke sårbarheten for å få en enda en infeksjon, f.eks. kan man få en bakterieinfeksjon i forlengelse av en virusinfeksjon. Hvis man forebygger den første infeksjonen, vil man dermed indirekte kunne forebygge den påfølgende infeksjonen.

- Når på året bør vaksinen tas?
- Som ved flere andre luftveissykdommer er det en sesongvariasjon for pneumokokksykdom med høyest forekomst i vinterhalvåret. Dersom man er uvaksinert, er det derfor en fordel å vaksinere seg tidlig på høsten.

- Kan du fortelle om hvem som anbefales å ta vaksinen og om hvordan dekningsgraden er i dag?
- Vaksine mot pneumokokksykdom anbefales til alle som er 65 år eller eldre, og til en del andre risikogrupper, blant annet de med nedsatt immunforsvar og de uten milt. Dekningsgraden er på ca 30 prosent hos de som er 65 år eller eldre. For de andre risikogruppene er dekningsgraden mer usikker, og varierer betydelig mellom de ulike gruppene, men et grovt estimat for noen år siden viste en dekningsgrad på 15 prosent for gruppen som helhet.

- Hvorfor anbefales vaksinen til visse grupper?
- Vaksinen anbefales fordi disse gruppene har økt risiko for å bli syke, og fordi hvis de først blir syke, så har de ofte større risiko for et alvorlig forløp av sykdommen, f.eks. ved at lungebetennelsen utvikler seg til en blodforgiftning.

- Hvor alvorlig kan lungebetennelse være for disse gruppene?
- Det varierer fra gruppe til gruppe, men for enkelte grupper, for eksempel de uten milt, kan pneumokokkinfeksjon gi et svært raskt og alvorlig forløp.

- Det er lav dekningsgrad – hvor mener du den bør ligge?
- For influensa har man et mål om en dekning på minst 75 prosent for eldre og risikogruppene, og personlig mener jeg man bør tilstrebe å komme opp på tilsvarende dekningsgrad for pneumokokkvaksinen.

- Hva tror du er årsaken til at ikke flere tar vaksinen?
- Pneumokokkvaksinen til eldre og risikogrupper inngår ikke i noe nasjonalt vaksinasjonsprogram. Derfor er det ikke så stor kjennskap til vaksinen. Man må også selv betale for den. Vi vet at folk er mer villige til å ta vaksine dersom de er del av et vaksinasjonsprogram og hvis vaksine tilbys gratis.

- Hvor kan man ta vaksinen, og hva er prisen på den? Når bør vaksinen tas på nytt etter den første?
- Vaksinen kan settes hos fastlegen, eller andre steder som tilbyr vaksinasjon. Selve vaksinen har per tid en makspris på 350 kr på apoteket. I tillegg vil det ofte være en konsultasjonstakst eller administrasjonsgebyr for å få vaksinen satt, og denne prisen varierer fra sted til sted. Effekten av pneumokokkvaksinen avtar over tid. Det er anbefalt å gjenta vaksinasjon med polysakkaridvaksinen hvert 6. år.