Nyhetsartikkel

Vanlig tarmvirus kan utløse cøliaki

Enterovirus, et helt vanlig magevirus, kan trolig utløse cøliaki. Det viser forskning utført ved Folkehelseinstituttet og sykehuset Østfold. Forskerne mener det kan bli aktuelt å vaksinere barn mot dette viruset i framtida.

Temaside om Korona

For første gang har forskere sett at et vanlig tarmvirus, enterovirus, kan øke risikoen for cøliaki.

Det er norske forskere fra Folkehelseinstituttet og sykehuset Østfold som står bak studien som ble publisert i British Medical Journal1 i februar 2019.

Ifølge en nyhetsmelding fra Folkehelseinstituttet (FHI) deltok 220 barn i alderen 9 til 15 år i studien, og det ble tatt avføringsprøver hver måned i de tre første leveårene. 

De 220 barna som deltok i studien, hadde alle en vevstype som er forbundet med økt risiko for cøliaki og diabetes. 40 prosent av befolkningen har denne vevstypen.

25 av deltagerne fikk cøliaki i studieperioden. 

Les BMJ-artikkelen her

Gluten og enterovirusinfeksjon i kombinasjon

– Resultatene tyder på at det er kombinasjonen av gluten og enterovirus-infeksjon i småbarnsalderen som øker risikoen for cøliaki, sier Ketil Størdal i nyhetsmeldingen fra FHI. Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og overlege ved Sykehuset Østfold

Resultatene viser at langvarige eller kraftige infeksjoner med enterovirus var forbundet med doblet risiko for å utvikle cøliaki.

Det viste seg også at det bare var infeksjoner som oppstod i perioden etter at barnet hadde begynt å spise mat med gluten, som var forbundet med økt risiko for cøliaki. Tarminfeksjoner før barnet startet med fast føde, ga altså ikke økt risiko.

Les mer om cøliaki her

Svært vanlig virus

Enterovirus er en gruppe virus som de fleste barn smittes med i småbarnsalderen. Infeksjonen er ofte ganske uskyldig og gir ingen symptomer, men noen får symptomer med løs mage eller feber.

Les også: Infeksjoner med enterovirus

Ifølge FHI er dette den første kjente studien som har gjennomført hyppig innsamling og testing av avføringsprøver, og som har gjort det mulig å fange opp mage- og tarminfeksjoner og dermed beregne risiko for cøliaki. 

Størdal sier at man i framtida ser for seg at det kan være aktuelt å vaksinere barn mot enterovirus.

- Men før dette eventuelt kan skje, trengs det en større studie som kan bekrefte resultatene våre, og en framtidig vaksine må selvsagt også utvikles og prøves ut, seier Størdal.

(Kilde: Tarmvirus kan medverke til cøliaki, FHI.no)

Kilder

Referanser

  1. Kahrs C, Chuda C, et.al. Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort. BMJ 2019. doi.org