Informasjon

Varsler om seneffekter av strålebehandling

Strålebehandling kan være hardt for hjertet og ha flere uheldige langtidsbivirkninger. Nå ønsker Helsedirektoratet bedre oppfølging til tidligere lymfekreftpasienter som har fått strålebehandling.

Temaside om Korona

Hodgkins lymfom er en form for lymfekreft. Hvert år rammes 100 nordmenn av denne kreftformen. Helsedirektoratet ber nå fastlegene om å være oppmerksomme på senvirkninger hos tidligere pasienter med Hodgkins lymfom.

Ny kunnskap om senvirkninger

For 40 år siden var dette en dødelig sykdom, men etter at strålebehandling i kombinasjon med cellegift ble tatt i bruk, overlever de fleste. Kombinasjonen av begge behandlingsformene gjør at man trenger mindre av hver enkelt del, noe som fører til færre bivirkninger. Det har nå kommet ny kunnskap om langtidsvirkningene av denne behandlingen. Strålingen kan gi opphav til skader på hjertet mange år etter en helbredende kreftbehandling.

Bedre oppfølging hos fastlegen

Nå ønsker Helsedirektoratet at tidligere pasienter med Hodgkins lymfom skal få råd og oppfølging hos fastlegen sin. I tillegg skal spesialisthelsetjenesten følge opp denne gruppen pasienter.

Helsedirektoratet sender derfor i disse dager ut informasjon til samtlige fastlegekontor for å sikre pasientene oppfølging i tråd med den nye kunnskapen. Helsedirektoratet understreker i sitt brev til legene at også andre kreftpasienter som har fått strålebehandling mot brystet kan komme i samme situasjon som pasienter med Hodgkins lymfom. Derfor ber de fastlegene om ha dette i minnet når de treffer pasienter med en slik bakgrunn.

Feil på hjerteklaffene

Direktoratet henviser til en nylig publisert artikkel fra Kreftforeningen om senvirkninger etter behandling av Hodgkins lymfom for pasienter som er behandlet for flere tiår siden. Artikkelen er basert på en langtidsoppfølging av pasienter ved Den Norske Radiumshospital i perioden 1993 til 2007. Den viser blant annet at 40% av de pasientene utviklet feil i hjerteklaffene i ved en undersøkelse 20 år etter behandlingen. Andelen med klaffefeil 10 år etter behandlingen var betydelig lavere.

Det er også kjent at strålebehandling mot halspulsårene gir økt risiko for hjerneslag-sykdommer.

Fare for stråleskade

Hodgins lymfom er en kreftform med stor og ukontrollert vekst av lymfeceller, spesielt i lymfeknuter og i milten. Strålebehandlingen er rettet mot brystregionen på grunn av store ansamlinger av lymfeknuter mellom lungene. Hjertet, som ligger tett inntil lungene, blir derfor også påvirket av strålebehandling.

Symptomer i form av tung pust, brystsmerter ved fysisk belastning og nedsatt fysisk yteevne kan ha sammenheng med stråleskade. Fastlegen må ta disse konsekvensene av kreftbehandlingen med i vurderingen ved uvanlige symtomer, opplyser Helsedirektoratet i sitt brev til fastlegene.

Gå til legen

Myndighetene oppfordrer også fastlegene om å tenke gjennom historien til pasienten på nytt, og se om grunnen til at de oppsøker lege i dag kan ha sammenheng med behandlingen som ble gjort mange år tidligere. Kreftforeningen støtter Helsedirektoratet og oppfordrer tidligere lymfekreftpasienter til å selv ta kontakt med lege.

- Vi mener at pasientene må gå til fastlegen for å få den utredningen de har behov for. Symptomene er ofte diffuse, sier pressesjef Terje Mosnesset i Kreftforeningen.

Har du vært behandlet for Hodgkin lymfom tidligere og ikke vært til oppfølging ved spesialisthelsetjenesten på lang tid? Da anmoder Helsedirektoratet deg om å gå til fastlegen.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Seineffekter av strålebehandling for Hodgin lymfom - Tilrådd oppfølging i allmennpraksis. Helsedirektoratet 2009. Kreftstatistikk. Kreftregisteret 2009. www.kreftregisteret.no
  2. Lymfekreft/lymfom hos voksne. Kreftforeningen 2007. www.kreft.no
  3. Fosså SD, Holte H, Holmen MM, et. al. Langtidseffekter etter kappefeltsbehandling for Hodgkins lymfom. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 41-4.
  4. Hånes H. Lymfekreft: Strålebehandling skader hjertet. Kreftforeningen 2009. www.kreft.no