Intervju

Vegetativ tilstand og minimalt bevisst tilstand

Hvor mye vet man om hva som skjer i hjernen til en person som ikke viser tegn til, eller med få tegn til bevissthet, etter en alvorlig ervervet hjerneskade? Hvorfor er det så viktig å finne denne forskjellen, og hva kan pårørende gjøre ved en slik tilstand?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette er bare noen av spørsmålene NHI.no har stilt til Solveig Lægreid Hauger. Hun er spesialist i klinisk nevropsykologi ved Sunnaas sykehus og forsvarte i 2017 sin doktorgradsavhandling om bruk av EEG-baserte metoder for vurdering av pasienter med bevissthetsforstyrrelse etter alvorlig hjerneskade.

Vegetativ tilstand er en tilstand hos en pasient med alvorlig hjerneskade, der pasienten har våknet opp fra koma, men ikke viser tegn til bevissthet om seg selv eller omgivelsene. En pasient i minimalt bevisst tilstand viser sikre tegn til bevissthet, men disse er ofte svært lavfrekvente og de kommer og går (fluktuerer). Å skille mellom disse tilstandene er vanskelig, men kan ha stor betydning.

SLHauger.jpg
Solveig Lægreid Hauger. Foto: Kirsten Randers-Pehrson

Redd for å ikke oppdage tegn til bevissthet

- Egentlig er det tre ulike tilstander der man sier at personer er uten bevissthet eller med minimal bevissthet. Dette er koma, vegetativ tilstand, og minimalt bevisst tilstand, sier Lægreid Hauger.

I doktorgradsarbeidet undersøkte hun om en EEG-basert metode hadde klinisk nytteverdi i diagnostiseringen, og om metoden kunne si noe om utfallet (prognosen). Det vil si at de målte hjerneaktivitet ved EEG samtidig som de ga pasienten aktive og passive oppgaver. En aktiv oppgave kunne være å be pasienten om å telle hvor mange ganger han eller hun hører sitt eget navn på et lydopptak. En passiv oppgave kunne være at de kun lyttet til et lydopptak, men uten krav til å gjøre noe mentalt aktivt.

- Når vi jobber med pasienter som har store skader, er vi veldig redde for at vi ikke skal oppdage tegn til bevissthet, blant annet på grunn av store motoriske skader som disse pasientene ofte har, sier Lægreid Hauger.

Noen pasienter kan vise økt hjerneaktivitet ved aktive oppgaver under måling av EEG-basert metode, men Lægreid Hauger påpeker at metoden også har noen fallgruver.

- Den EEG-baserte metoden er ikke veldig spesifikk, og der teknologien står i dag, så kan ikke disse teknologiske metodene erstatte kliniske verktøy som vi allerede har, men de kan noen ganger gi tilleggsinformasjon, sier hun.

Neste side