Nyhetsartikkel

Vektreduksjon forbedrer psoriasis

Overvektige eller fete pasienter med psoriasis opplever bedring i sykdommen ved vektreduksjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i JAMA Dermatology i mai 2013.

Forskerne ønsket å undersøke hva slags effekt vekttap har på alvorlighetsgraden av psoriasis hos overvektige eller fete med psoriasis. Årsaken til at de ønsket å undersøke dette, er at psoriasis er forbundet med overvekt, og overvekt øker alvorlighetsgraden av psoriasis, og risikoen for nyoppstått psoriasis.

Les mer om psoriasis her: Psoriasis

Psoriasis er forbundet med fedme

Psoriasis er en betennelse i huden som kan gi utslett over store deler av kroppen. Ca. to prosent av befolkningen er rammet av sykdommen, som til en viss grad kan være arvelig. Psoriasis er forbundet med økt forekomst av kardiovaskulære risikofaktorer som diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og økt risiko for hjerteinfarkt. Studier har slått fast at psoriasis er forbundet med fedme, og at økt overvekt og vektøkning er risikofaktorer for nyoppstått psoriasis. Som ved psoriasis er fedme ledsaget av lavgradig systematisk betennelse, og, teoretisk sett, kan fedme utløse betennelsesreaksjoner som forverrer psoriasisutslettene hos overvektige med psoriasis.

Randomiset, kontrollert studie

Studien var en prospektiv, randomisert kontrollert utprøving. Deltagerne var 60 overvektige personer med psoriasis, i alderen 25-71 år. Deltagerne hadde en kroppsmasseindeks på 27-40, og de ble delt inn i to grupper.

Intervensjonsguppen (lavenergigruppen) fulgte en diett på 800-1000 kcal. per dag i åtte uker for å fremkalle vekttap, fulgt av åtte ukers reintrodusering av normalt matinntak, hvor man nådde et energiinntak på 1200 kcal. per dag. Kontrollgruppen skulle spise vanlig sunn mat.

Resultater og konklusjon

Resultatene ble målt opp mot "Psoriasis area and severity index" (PASI) etter 16 uker og med Dermatology life quality index (DLQI) som et sekundært mål.

Gjennomsnittlig PASI for alle deltagerne var 5.4 ved studiens start. I uke 16 var gjennomsnittlig vekttap 15.5 kg mer i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen. De tilsvarende gjennomsnittlige forskjellene i PASI og DLQI var også i favør av lavenergigruppen.

Forfatterne konkluderer med at behandling med lavenergidiett ga en forbedring av alvorlighetsgraden av psoriasis, og en betydelig reduksjon i DLQI hos overvektige pasienter med psoriasis.

Forfatterne konkluderer at det er behov for flere studier på dette området.

Kilder

Referanser

  1. Jensen P, Zachariae C, Christensen R, Geiker NRW, Schaadt BK, Stender S, Hansen PR, Astrup A, Skov L.. Effect of Weight Loss on the Severity of PsoriasisA Randomized Clinical Study. JAMA Dermatology 2013. archderm.jamanetwork.com