Nyhetsartikkel

Viktig med strategier for pasientgrupper som finansieres av legemiddelindustrien

Mange pasientgrupper finansieres av legemiddelindustrien eller leverandører av medisinsk utstyr. Strategier er nødvendige for å hindre at legemiddelindustriens interesser settes foran befolkningens interesser.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I mange land med god økonomi er det vanlig at legemiddelindustrien finansierer pasientgrupper, men få pasientgrupper har formelle retningslinjer for slik økonomisk støtte, og finansiell åpenhet er utilstrekkelig. Dette skriver forfatterne av en systematisk oversikt og metaanalyse som ble publisert i British Medical Journal i januar 2020, og en lederartikkel i samme utgave1-3. De påpeker videre at strategier er nødvendige for å hindre at industriens interesser blir satt foran befolkningens interesse.

Pasientgrupper er viktige

Ifølge artikkelen er pasientgrupper viktige, ikke minst for å øke befolkningens oppmerksomhet om sykdommene, gi opplæring til forbrukere, delta i utviklingen av kliniske retningslinjer, finansiere medisinsk forskning, og bidra til avgjørelser om godkjenning og offentlig dekning av medisiner og behandling. Ofte er disse gruppene avhengig av økonomisk støtte fra blant annet legemiddelindustrien og leverandører av medisinsk utstyr.

Bekymringen er at de økonomiske forholdene mellom industri og pasientgrupper kan føre til interessekonflikter, og potensielle trusler mot gruppens integritet og uavhengighet. Dette var bakgrunnen for at en gruppe forskere fra ulike land så nærmere på dette.

I lederartikkelen om samme tema, skriver forfatterne at problemet sannsynligvis er mer utbredt enn det som er undersøkt i metaanalysen, ettersom den ikke har sett nærmere på forbindelser med matindustrien, helseforsikringsselskaper og andre selskap i velværeindustrien.

27 prosent oppga at de fikk støtte

Forfatterne inkluderte 26 observasjonsstudier i den aktuelle analysen. De fleste inkluderte pasientgrupper for ulike sykdommer, og ble utført i land med høy inntekt - i hovedsak i USA og Europa. Studiene hadde ulikt design og varierende kvalitet.

Blant gruppene som mottok støtte fra industrien, oppga 27 prosent dette på sine nettsider. Data ble samlet inn i perioden 2008-2012. Dette kan ha endret seg siden 2012.

Andelen pasientgrupper som hadde formelle retningslinjer som styrte sponsing fra industrien, varierte i de ulike studiene -  fra to prosent til 64 prosent.

Det var få studier som så på forbindelsen mellom organisatoriske stillinger og finansiering, men forfatterne antydet at pasientgrupper hadde en tendens til å støtte sponsorens interesser. Disse funnene bør tolkes med varsomhet.

Anbefaler diskusjon om interessekonflikter

Funnene er observasjoner. Det er ikke sikkert at de gjelder for land med lav til middels inntekt. Å stole på offentliggjort informasjon kan undervurdere den virkelige forekomsten av finansiering fra legemiddelindustrien, skriver forfatterne.

De mener at funnene tydeliggjør pasientgruppenes behov for kritisk å vurdere hvilken rolle finansiering fra industrien har på gruppens virksomhet. Større åpenhet der man oppgir at man er finansiert av industrien, og retningslinjer som kan styre gruppens sponsing, er helt nødvendig og lett å implementere.

Det oppfordres til kritiske diskusjoner innad i pasientgruppene, og i samfunnet generelt, om hvordan en skal forholde seg til slike interessekonflikter og vurdere alternative kilder til finansiering, konkluderer forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. BMJ Newsroom: Industry funding of patient groups lacks governance and transparency www.bmj.com
  2. Fabbri A, Parker L, Colombo C et al.. Industry funding of patient and health consumer organisations: systematic review with meta-analysis. BMJ 2020. www.bmj.com
  3. Rose S, Bruno B. Corporate sponsorship of patient groups. BMJ 2020. www.bmj.com