Nyhetsartikkel

Vurderer HPV-vaksine til gutter

Kunnskapssenteret skal nå gjøre en metodevurdering for HPV-vaksinering av gutter. I Australia er HPV-vaksine til gutter allerede en del av vaksinasjonsprogrammet.

Den 14. mai 2013 publiserte Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) en nyhetssak om at at de skal utarbeide en metodevurdering for HPV-vaksinering av unge gutter. De skal også vurdere om jenter og unge kvinner som var for gamle (over 13 år) til å bli inkludert i vaksinasjonsprogrammet da det startet i 2009, skal inkluderes. Dette vil gjelde kvinner opp til 26 år. Prosjektet skal være ferdig i løpet av første halvår 2014.

Forebygger kreftsykdom også hos menn

Sveinung Wergeland Sørbye er overlege ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han har i tidligere intervju argumentert for at også gutter bør få HPV-vaksine. Nå viser han til en studie som ble publisert i Ugeskrift for Læger i februar 2013, hvor forfatterne skriver følgende:

Humant papillomavirus (HPV) er en svært utbredt seksuelt overførbar infeksjon. Høy-risiko HPV forårsaker peniskreft og en betydelig andel av orofarynkskreft (kreft i bakre del av tunge, i svelget og i mandlene), og analkreft hos menn. Lav-risiko typer av viruset forårsaker kjønnsvorter. Forebygging av disse krefttypene er mulig med HPV-vaksinen. Forfatterne anbefaler at det danske vaksinasjonsprogrammet også skal omfatte menn.

Bedre infeksjonskontroll

Forfatterne av artikkelen i Ugeskriftet viser til at helsemyndighetene i Australia og Nord-Amerika anbefaler at denne vaksinen også blir gitt til menn.

Les også: Oralsex knyttes til sterk økning av kreft

I en artikkel publisert av Kreftregisteret, sier lederen for enhet for HPV-forskning i Kreftregisteret, Mari Nygård, at samtidig vaksinering av gutter mot HPV-infeksjon kan bidra til bedre infeksjonskontroll i befolkningen - i tillegg til at det vil redusere HPV- relaterte sykdommer hos menn.