Informasjon

Zoonoser

Noen av zoonosene som er omtalt på Nhi.no

De fleste av disse zoonosene forekommer ikke i Norge, og er først og fremst omtalt i vårt kapittel om reisemedisin og infeksjoner:

Creutzfeldt Jakobs sykdom, brucellose, babesiose, rabies, Q-feber, pest, tilbakefallsfeber, rickettsiose, anisakiasis, lassafeber, leishmaniasis, afrikansk sovesyke/trypanosomiasis, tyfoid- og paratyfoidfeber, chikunguyavirus-sykdom, denguefeber, gulfeber, japansk encefalitt, Vest-Nilvirus infeksjon, Chagas sykdom og Leptospirose.

Disse zoonosene er blant de som kan forekomme i Norge:Campylobacter tarminfeksjon, toxoplasmose, salmonellainfeksjon, listeriose, yersenia, borreliose, skogflåttencefalitt, sauekopper, harepest

Forrige side