Informasjon

Zoonoser

Kan smitte gjennom maten

- En vanlig smittevei for en del zoonoser er via forurenset vann eller mat. Det kan være mange måter mat forurenses på. Under produksjonsprosessen kan det komme bakterier fra dyrets tarminnhold over i kjøttet. Da kan vi bli smittet gjennom å spise rått kjøtt, eller kjøtt som ikke er godt nok stekt eller kokt. Upasteuriserte melkeprodukter kan være en annen smittekilde. Avføring fra dyr kan forurense grønnsaker på et jorde, og vi kan få i oss smittestoffene dersom vi ikke vasker grønnsakene godt nok. Vi kan også selv overføre smitte på kjøkkenet, fra en forurenset matvare til en annen, ved at vi for eksempel bruker samme kniv og skjærebrett på rått kjøtt og salat. Da kan smitte fra kjøttet komme over i salaten, og vi blir syke selv om kjøttet er godt stekt, sier Merete Hofshagen som er seksjonsleder ved Zoonosesenteret.

Forrige side Neste side