Informasjon

Zoonoser

Særlig viktig med god håndhygiene

Nygård understreker viktigheten av god håndhygiene - spesielt hos små barn.

- Mange zoonoser smitter også fra menneske til menneske, via håndhilsing, dørhåndtak og andre kontaktpunkter. Så god håndhygiene og kjøkkenhygiene er veldig viktig for å forebygge slik sykdom, sier hun.

- Mat er ikke alltid den vanligste smittekilden. Mange av disse sykdommene kan også smitte gjennom drikkevann, eller ved kontakt med smittebærende personer eller dyr. I Norge er bruk av ikke-desinfisert drikkevann - hjemme, på hytta eller i naturen - årsak til mange av sykdomstilfellene. For enkelte zoonoser, som campylobacteriose, er dette den vanligste smittekilden. For salmonella smittes vi også fra ville fugl og pinnsvin, og av og til fra katter. Små barn som leker ute, kan nok bli smittet gjennom at de kommer i kontakt med avføring fra dyr. Hvor vanlig dette er, vet vi ikke, men vi vet at det forekommer, sier Nygård.

Folkehelseinstituttet har tidligere offentliggjort en rapport om smittekildene for en rekke zoonoser, hvilke smittekilder som har størst betydning, og hvor vanlige sykdommene er. Den finner du her: Blir vi syke av norsk kjøtt?

Forrige side Neste side