Informasjon

Zoonoser

Mennesker kan også smitte dyr

Det de fleste av oss stort sett er opptatt av ved zoonoser, er hva dyr kan smitte oss med. Men smitten kan også gå motsatt vei - vi kan smitte dyr med sykdommer.

- Dette skjer. Her vet vi om enkelttilfeller der for eksempel hunder eller kyr har blitt smittet av mennesker med tuberkulose eller salmonella. Det gjelder også resistente bakterier, der man er rimelig sikre på at mennesker har smittet dyr. Dyr kan være friske smittebærere, mens vi mennesker blir dårlige av det, sier Hofshagen.

Det kan også tenkes at mennesker kan være friske smittebærere, mens dyr blir syke.

- Dette er selvsagt mulig. Noe av årsaken til at dyr kan være friske smittebærere, er at tarmslimhinnen hos ulike dyrearter er ulik den hos mennesker, og en bakterie eller et virus som lett kan angripe tarmslimhinnen hos én dyreart, trenger slett ikke å "virke" hos en annen dyreart, sier Hofshagen.

Forrige side Neste side