Informasjon

Zoonoser

God helse hos norske dyr gir få tilfeller av zoonose

Det er altså ikke så vanlig i Norge at mennesker smittes ved direkte kontakt med norske produksjonsdyr. Hvorfor er ikke slik smitte vanligere?

- I Norge er helsetilstanden hos norske husdyr veldig god. Dyrene er meget friske, og vi har for eksempel lite problemer med salmonella - som er et stort problem i andre land, sier Hofshagen.

Det finnes totalt minst 900 ulike zoonoser av kjente mikroorganismer som man vet gir sykdom hos mennesker. Heldigvis er de fleste av disse ikke særlig vanlige i Norge.

Noen zoonoser kan smitte videre fra menneske til menneske. Dette gjelder særlig smitte som går via mage-tarmkanalen eller luftveiene. Andre zoonoser - for eksempel rabies - smitter ikke fra menneske til menneske.

- Den beste måten å forebygge slik smitte på, er gjennom å sørge for en god helsetilstand hos husdyr. Det er en viktig nasjonal oppgave å overvåke situasjonen hos norske husdyr, og oppdage og sette i gang tiltak før slik sykdom blir et problem, sier Hofshagen.

- Mange smittes også gjennom drikkevann. Derfor har vi i Norge investert mye i å forbedre drikkevannsforsyningen. I tillegg bør hver enkelt sørge for god kjøkkenhygiene og håndvask, sier Nygård.

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet har sammen laget råd om kjøkkenhygiene. Disse rådene finner du her: Hygiene og mat.

Forrige side Neste side