Informasjon

Zoonoser

Noen zoonoser kan overføres med insekter

Zoonoser kan også smitte via insekter (vektor, mellomledd) som flått eller mygg. Ved noen av sykdommene fungerer vektoren som en "passiv" vektor ved at de suger blod fra et menneske eller dyr, og overfører så smitte til nestemann de suger blod fra. Andre sykdommer overføres ved såkalte "aktive" vektorer, hvor smittestoffet har et utviklingsstadium i vektoren, sier Hofshagen.

Forrige side Neste side