Informasjon

Gipsbehandling og mulige komplikasjoner

Gipsen kan bli for trang og kan dermed hemme blodsirkulasjonen i armen eller beinet. Også andre komplikasjoner kan oppstå i forbindelse med gipsing.

Ulike typer beinbrudd

De fleste beinbrudd oppstår som et resultat av en skade etter ett uhell. Hvor alvorlig bruddet er, og hva som forårsaket bruddet, er avgjørende for hvor bra du kan bli etterpå. Bruddet påvises som regel med et røntgenbilde. Vi skiller mellom flere typer brudd, noen av de vanligste er som følger:

  • Lukket brudd. Dette er den vanligste typen brudd, her er det inntakt hud over bruddstedet.
  • Brist (fissur). Dette er også et slags brudd, men her er ikke beinbitene kommet ut av stilling. Beinet har akkurat samme stilling som før bruddet, men det går en bruddlinje gjennom beinet.
  • Åpent brudd. Et brudd hvor skaden eller beinsplintene stikker ut gjennom huden på en slik måte at selve beinet er blottlagt. Risikoen for infeksjoner er da høy, og flere tiltak settes i verk for å motvirke komplikasjoner.
  • Belastningsbrudd. Disse kalles også stressbrudd og skyldes gjentatte belastninger mot beinet. I forbindelse med de gjentatte belastningene dannes små "mikro-brudd" i beinet. Blir disse mikrobruddene mange nok, vil de kunne gå sammen og forårsake et større brudd (mange bekker små ...). Dette er en type brudd som kan ses f.eks. hos soldater på utmarsjer, idrettsutøvere som utsetter visse bein for store belastninger, etc.
  • Brudd som følge av underliggende sykdom (patologiske brudd). Dette er en type brudd som skyldes støt eller belasning som normalt ikke ville medført noen skade. Bruddet skyldes en sykdom i selve beinet. Vanlige årsaker er beinskjørhet eller en svulst.
Neste side