Informasjon

Gipsbehandling, mulige komplikasjoner

Temaside om Korona

Komplikasjoner til gipsbehandling

De aller fleste opplever ingen vesentlige problemer i forbindelse med gipsbehandlingen, men det er likevel viktig at du kjenner til hvilke problemer som kan oppstå, slik at nødvendig behandling kan settes i verk før ubotelig skade er skjedd.

  • Infeksjoner i skaden eller under gipsen. Dette skjer først og fremst i de tilfeller der det opprinnelig forelå et åpent brudd, det vil si at bruddet har stukket hull på huden. Ved økende smerter og ubehag omkring bruddstedet er det nødvendig å fjerne gipsen for å kunne vurdere infeksjonsrisiko eller infeksjon, og eventuelt foreta sårstell. I noen tilfeller tar man hensyn til dette når gipsen legges. Det kan lages et "vindu" i gipsen som tillater inspeksjon av sårområdet. Gipsen vil da ikke være like god som en helgips, og du bør utvise ekstra forsiktighet med ikke å få trykk eller skade mot "vinduet".
  • Kompartment syndrom / muskellosjesyndrom. Dette er et fenomen som kan oppstå om gipsen er for trang. Det fører til at bløtvevet under gipsen klemmes sammen og blodforsyningen blir dårligere. Dette kan gi vevsskade i muskler og sener, og uten rask behandling kan skaden bli varig. Ta snarlig kontakt med lege/legevakt dersom du opplever kraftig smerte, nummenhhet og prikking, kald, blek eller blåfarget hud og vansker med å bevege ledd eller fingre/tær nedenfor gipsen. Ved å klippe opp eller løsne litt på gipsen kan du unngå alvorlig skade.
  • Trykksår. Kan oppstå hvis gipsen gnisser eller presser for hardt på huden. Tilstanden er lett å oppdage og enkle tiltak som polstring og plastring kan forhindre sårdannelse.
  • Dårlig bruddtilheling. Dersom bruddet gror skjevt sammen, vil det kunne føre til feilstilling og nedsatt funksjon i den skadete armen eller beinet. Et annet problem oppstår hvis bruddet ikke vil gro, og bruddendene ikke fester seg til hverandre. Dette er et problem som ofte må korrigeres kirurgisk. Enkelte brudd gror også tregere enn en skulle forvente. Eldre mennesker trenger lengre tid for å hele en skade enn det barn og unge gjør. I noen tilfeller må en akseptere at gipsen er nødvendig i lengre tid enn først antatt.
  • Vekstforstyrrelser. Barn kan være utsatt for vekstforstyrrelser i den utsatte kroppsdelen, dette gjelder særlig hvis et brudd går gjennom det vi kaller vekstplaten. Et resultat av dette kan bli at den skadeutsatte ekstremiteten blir kortere enn den skulle vært.
  • Slitasjeskader. Gikt og slitasjeskader kan også oppstå i de involverte leddene etter et brudd. Dersom et brudd går inn i leddflaten, kan dette innebære at leddflaten ikke blir så glatt som den skal være. Dette kan gi smerter og giktplager. Også avstivning med gips kan i noen tilfeller gi forbening og avstivning/gikt i ledd. Bruskdannelsen i leddene kan også bli permanent endret av skaden, noe som kan gi leddsmerter og redusert funksjon.
  • Refleksdystrofi eller regionalt smertesyndrom. Dette er en sjelden smertetilstand som kan komme etter en skade. Muligens er tilstanden en del av muskellosjesyndromet. Vi vet ikke helt hva som forårsaker den, ei heller hvordan den best skal hjelpes. Det er dog flere tiltak som kan hjelpe, så ikke gi opp!
Forrige side Neste side