Informasjon

Gipsbehandling, mulige komplikasjoner

Temaside om Korona

Etter bruddet

Et gjennomgått beinbrudd innebærer en skade som medfører en varig, liten svakhet på bruddstedet. Vanligvis vil du ikke merke noe til denne svakheten på sikt. Ved å unngå skader og belastninger mot bruddstedet mens du går med gips, øker du sjansen for at alt skal gå bra. I et annet dokument finner du råd om hvordan du bør oppføre deg under gipsbehandling. Hvis du har vært uheldig og fått plager etter et brudd, så si i fra. Ikke alt kan rettes på, men det aller meste kan bli bedre med god hjelp!

Forrige side