Informasjon

Gipsbehandling - stell av gipsen

Gips brukes til å avstive et område med et brukket bein. For at bruddet skal gro best mulig, trenger det ro og beskyttelse.

Hva er formålet med gipsen?

Gips brukes som regel for å beskytte et brukket eller bristet bein i kroppen din. For at dette bruddet skal gro best mulig og gjennvinne mest mulig av sin funksjon, er det viktig at det får ro og beskyttelse. Et bein som gror skjevt, kan gi livslange plager, så det er fornuftig å ta godt hensyn til bruddet.

Etter gipsing vil de fleste ha litt smerter fra beinbruddet de første dagene. Belastning vil øke smertene fra bruddstedet. Litt verking må du med andre ord tåle, men sterkere smerter og "smertestøt" er som regel et budskap fra kroppen om at den tøyes for langt - at belastningen på bruddstedet er for stor. Da må du lytte til kroppen din og ta kontakt med helsepersonell!

Neste side