Informasjon

Gipsbehandling - stell av gipsen

Påføring av gipsen

Gipsingen starter med å legge en foring eller "sokk" mellom gipsen og huden. Foringen skal beskytte huden mot den harde gipsen. Deretter påføres gipsen, enten som klassisk gips eller glassfiber. Begge typene påføres mens de er fuktige, da de vil bli harde og uformelige når de har tørket. Under tørkingen av gipsen foregår det kjemiske reaksjoner i materialet som gjør gipsen varm. Temperaturen vil aldri bli så høy at det medfører noe problem.

Gipsen vil begynne å hardne i løpet av noen minutter, men det tar gjerne én dag eller to før den har tørket fullstendig og oppnådd sin fulle styrke. I denne perioden er det lurt å være ekstra forsiktig med gipsen da den har lettere for å sprekke eller knekke.

Særlig tidlig etter skaden velger man ofte en kalkgips. De lettere og sterkere glassfiber-"gipsene" er noe dyrere, og de velges gjerne når hevelsen i bruddstedet har gått ned. Når hevelsen er borte, vil gipsen kunne blir for rom, og den må byttes ut med en ny gips. Dette skjer vanligvis i løpet av den første uken. Glassfibergipsen kan ha mange ulike farger, uten at dette har noen praktisk betydning.

Forrige side Neste side