Informasjon

Idrettsskader - Basketball

Hvem er mest utsatt?

23225068

I 1995 var det 2660 registrerte basketballskader i Norge. Omtrent halvparten av skadene rammer aldersgruppen 13-17 år. I 2/3 av tilfellene er det menn som skader seg. Så mye som annenhver skade finner sted i skoleidretten. Skadene innefor den organiserte basketballen utgjør 25% av totalen.

Hvilke skader er vanligst?

Kollisjon med mot- eller medspiller er den klart hyppigste skademekanisme. Som i andre ballidretter er det leddskadene som dominerer. Det er også et betydelig antall brudd, de fleste i hånd eller håndledd.

Forebyggende tiltak

Tekniske tiltak

  • Vær obs på friksjonsforhold mellom skotøy og underlag. Velg riktig sko i forhold til underlag. Velg om mulig parkettunderlag, som gir langt mindre friksjon enn gummiunderlag.
  • Sørg for god sikkerhetsavstand til harde og skarpe gjenstander på siden av banen. Polstre skarpe og andre fremstående gjenstander som ikke kan fjernes.

Personlige tiltak

  • God grunntrening er viktig, spesielt styrketrening. Sterke muskler rundt ledd minsker sjansen for leddbåndskade/ korsbåndskade.
  • God oppvarming er meget viktig.
  • Lytt til kroppens signaler. Ikke press deg selv hvis du er halvskadet. Det øker bare sjansen for skade.

Generelle tiltak

  • Gi undervisning i skadeforebyggende tiltak.
  • Sørg for kvalifisert helsepersonell.
  • Gi riktig førstehjelp på skadestedet.
  • God opptrening etter skade forebygger nye skader.

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Illustrasjoner