Informasjon

Drukning og nesten-drukning

To av tre drukningstilfeller skjer i alkoholpåvirket tilstand.

Førstehjelp ved drukning og nesten-drukning.

Definisjon

Drukning er død som følge av luftmangel etter opphold under vann. Betegnelsen nesten-drukning brukes om en person som overlever surstoffmangel som følge av opphold under vann.

Verdens helseorganisasjon - WHO - har laget en egen definisjon: drukning er en prosess hvor man opplever opphevet pusteevne på grunn av nedsenkning i vann/væske. Utfallet kan være død, overlevelse med skade, eller overlevelse uten men. Drukning brukes da både om de som dør og de som overlever.

Hyppighet av drukning?

Etter krigen har det vært en jevn nedgang i dødsfall på grunn av drukning. Dette har bl.a. sammenheng med at langt flere kan å svømme, og sikkerhetstiltak som gjør at færre faller i vannet. Stengte svømmehaller, og innvandrergrupper som mangler svømmeopplæring, kan føre til økt forekomst.

To av tre tilfeller oppstår under påvirkning av alkohol. Drukning ses hyppigst ved bade- og båtulykker, fall gjennom isen og selvmordsforsøk.

Er det forskjeller i drukningsmåte?

Ved innpusting av ferskvann vil viktige stoffer i lungene vaskes bort. Dette kan føre til at lungene klapper sammen. Fordi ferskvann ikke inneholder salt, mens kroppens vev og væsker har et bestemt saltinnhold, vil vann trenge inn i kroppens celler og medføre væskeansamlinger i kroppen (ødem). Ved drukning i saltvann er det mindre tendens til ødemdannelse.

I noen tilfeller lukker luftveiene seg straks man kommer under vann. En krampetrekning i svelget gjør at strupelokket lukker luftrøret. Vedkommende får hverken luft eller vann i lungene (kalles av noen for tørrdrukning)

Førstehjelpen er den samme uansett drukningsmåte!

Faktorer som er avgjørende for utfallet

Den mest kritiske faktoren er selvfølgelig hvor lenge den druknede har vært under vann. En modererende faktor er den såkalte dykkerrefleksen som utløses under drukning. Denne fører til at blodforsyningen til hjerte og hjerne blir høyere enn til andre organer i kroppen over en kort periode. Hjernen er det mest sårbare organet i kroppen i forbindelse med drukning/nesten-drukning. Skader på hjernen er uopprettelige. En person kan overleve en drukning, men likevel bli betydelig hjerneskadet.

I tillegg til kvelningsrisikoen er det en rekke andre forhold som også spiller inn og avgjør utfallet av en drukning/nesten-drukning.

En bevisstløs person som reddes etter å ha ligget i vannet lenge, befinner seg i en kritisk fase de første minuttene etter at vedkommende er brakt opp av vannet. Økt mengde vann som er kommet over i blodbanen, gir en økt belastning på hjertet. For en person med svakt hjerte kan dette bli en for stor belastning. Den druknede bør derfor ligge både når vedkommende hentes ut av vannet og den første tiden etterpå.

Ved langvarig nedkjøling reduseres blodtrykks-refleksene. Selv om væskemengden i blodet er økt, faller blodtrykket. Det kan medføre et sammenbrudd i kretsløpet og utvikling av et sjokk som ikke lar seg behandle.

Vannets temperatur

Ved lave temperaturer reduseres kroppens stoffskifte og oksygenforbruk. Ved drukning i kaldt vann vil utsiktene for overlevelse være bedre enn ved godt temperert vann. Det samme gjelder risikoen for hjerneskader.

Ulykke/skade

Dersom personen har skadet seg i fallet, vil dette kunne få konsekvenser for utsiktene videre. Vær spesielt oppmerksom på nakkeskader ved stup-ulykker. Det kan gi lammelser fra nakken og ned.

Andre forhold

Alkoholpåvirkning, eventuelt annet rusmiddel, vil kunne gjøre at den druknede er mindre i stand til å klare seg på grunn av nedsatt koordinasjon og svekket reaksjonsevne

Personens alder kan ha betydning, barn kan klare seg bedre enn voksne og eldre. 

Hjelpen som ytes kan være livreddende. Rask hjelp er avgjørende, men det er viktig å tenke på at selv personer som har vært lenge under vann, kan reddes fordi prosessene i kroppen går saktere.

Hva kan du gjøre?

  • Se førstehjelp ved drukning og nesten-drukning
  • Ring Medisinsk Nødtelefon - 113 - og følg deres veiledning mens hjelpen er på vei
  • Start med hjerte-lunge-redning
  • Alle som er gjenopplivet etter drukning, skal legges inn til observasjon på grunn av fare for lungekomplikasjoner
    • Hurtigst mulig transport til sykehuset, helst i følge med lege
    • Sjokklungeutvikling med lavt oksygennivå i blodet kan skje opptil 72 timer etter drukningen
  • OBS! Forsinket død kan komme 15 min. til tre dager etter ulykken

Vil du vite mer?