Informasjon

Psykisk krisehjelp

Med krise mener vi her en psykisk krise, det vil si en hendelse som oppleves som en stor psykisk påkjenning, og der ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrekkelige for å håndtere situasjonen.

Når kan man trenge krisehjelp?

Det er vanlig å dele opp krisene i livskriser og traumatiske kriser, men reaksjonene har store likhetstrekk. Hvor stor påkjenning som skal til for å utløse en krise, er forskjellig fra person til person. Noen går gjennom livet praktisk talt uten kriser (men de hører nok til unntakene), mens andre opplever flere eller mange kriser.

For å klare å fungere i hverdagen og leve et normalt liv, kan det være nødvendig med profesjonell hjelp og behandling etter en krise. Det er ikke alle kriser det er mulig å komme over, men med god hjelp kan man begrense senplagene. Hjelpen kan være profesjonell, det vil si fra leger, psykologer eller andre helsearbeidere. Men i mange, kanskje de fleste sammenhenger, kan hjelpen like gjerne komme fra ikke-faglig hold.

Neste side