Informasjon

Psykisk krisehjelp

Livskriser

Kalles også utviklingskriser, dvs reaksjoner utløst av hendelser som de fleste opplever i løpet av et liv. Eksempler:

  • Samlivsbrudd, giftemål, få barn, flytte hjemmefra, barn flytter hjemmefra
  • Egen sykdom, sykdom hos nærstående person, tap av nærstående person gjennom dødsfall eller flytting
  • Gå av med pensjon, tap av arbeid, begynne i ny jobb, økonomisk tap, tap av verdighet/anseelse
Forrige side Neste side