Informasjon

Psykisk krisehjelp

Traumatiske kriser

Dette er plutselige og uventede hendelser som truer liv og helse. Eksempler:

  • Voldtekt
  • Vold
  • Ulykke
  • Mobbing
  • Selvmord i nærmiljøet, eller hos personer man ser opp til eller kjenner
  • Krig
Forrige side Neste side