Informasjon

Psykisk krisehjelp

Krisereaksjoner

Mennesker reagerer forskjellig når de opplever en akutt krise. Reaksjonene kan variere fra lette til svært sterke. En del fellestrekk går likevel igjen hos mange, og det er vanlig å dele inn krisereaksjonens forløp på følgende måte:

1. Sjokkfasen - varer fra sekunder til dager

 • Preges av sjokk og benektelse
 • Uvirkelighetsfølelse, vantro - det kan ikke være sant
 • Apati - personen blir innesluttet og fjern og viser få følelsesmessige reaksjoner
 • Det kan være vanskelig å nå fram til vedkommende med praktisk informasjon i denne fasen. Beskjeder må være enkle og tydelige hvis de skal oppfattes, fordi evnen til å bearbeide informasjon er nedsatt
 • Endret opplevelse av tid
 • Kroppslige stressreaksjoner som svetting, kvalme, hjertebank, skjelving, magesmerter etc.

2. Reaksjonsfasen - fra dager til uker

 • Nå har man kommet over vantroen og benektelsen, og dermed kan de mer sammensatte følelsene komme. Nå reagerer man og forsøker å finne en mening med det som har skjedd
 • Frykt, angst og sinne er vanlige reaksjoner
 • Søvnforstyrrelser og mareritt
 • Depresjon
 • Hjelpeløshet
 • Gjenopplevelse av krisehendelsen med fortvilelse og gråt, smertefulle minner
 • Gjenopplevelse av eventuelle tidligere kriser
 • Nedsatt toleranse for psykisk stress
 • Forsvarsmekanismer settes i verk, man vil ofte benekting eller forsøke å fortrenge det som har skjedd. Man vil også ofte lete etter plassering av skyld. Hos mange fører dette til sosial isolering, en unngår å møte andre

3. Reparasjons- og bearbeidingsfasen - uker til måneder

 • Her begynner man å forsone seg med at det som har skjedd har skjedd
 • De sterkeste følelsene knyttet til krisen avtar
 • Mindre grubling og etter hvert mer utadvendt aktivitet
 • Forsvarsmekanismene er ikke like fremtredende

4. Nyorienteringsfasen

 • Her finner man igjen overskudd til å fortsette sitt vante liv
 • Gamle interesser gjenopptas
 • Man tar på seg nye utfordringer
 • "Livet går videre"
Forrige side Neste side