Informasjon

Psykisk krisehjelp

Hvordan behandles krisereaksjoner?

Krisepsykiatri er blitt et moteord som brukes stadig oftere i aviser og andre media. Krisepsykiatri er den psykologiske behandlingen som retter seg mot å hjelpe folk til å bearbeide kriser på riktig måte, og til å komme videre i livet etter krisen. Dette kan være en vanskelig prosess, men det er ofte en god investering å gjøre noe for å unngå/begrense varige plager.

Forrige side Neste side