Informasjon

Psykisk krisehjelp

Senfølger

Kriseopplevelser kan forårsake eller utløse et bredt spekter av psykiske plager og psykiatriske lidelser. Blant personer som opplever traumatiske kriser, er særlig angstlidelser vanlige. Mister man noen som står en nær, er sjansen for å utvikle depresjon økt.

Det er ikke godt å si hvem som får senplager av kriser. Størrelsen på krisen og personens grad av sårbarhet er faktorer som avgjør dette. Ved ekstreme traumatiske kriser vil mange rammes av psykiske plager i ettertid.

Forrige side Neste side