Informasjon

Psykiske reaksjoner etter seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep medfører som regel en betydelig påkjenning med utvikling av akutte stressymptomer og stressreaksjoner.

Reaksjoner i situasjonen

Dramatiske livshendelser som for eksempel voldtekt og alvorlige ulykker kan påvirke vår tankeevne sterkt. Oppfatningsevne, tidsopplevelse og hukommelse endres. Følelser blokkeres, det kan kjennes uvirkelig, og man reagerer instinktivt.

Individuelle og situasjonsmessige forhold avgjør hvilken instinktreaksjon som vil dominere hos den enkelte. Man kan reagere med kamp, flukt, underkastelse eller lammelse («fight, flight, freeze»). Dette er individuelt og avhengig av hvilke erfaringer man har fra tidligere, og hvordan man opplever den bestemte situasjonen.

Personer som har gjennomlevd tidligere overgrep og traumer, reagerer i større grad med nummenhet og følelsesdistanse, eventuelt fullstendig utkobling (dissosiasjon).

Etterreaksjoner

De umiddelbare etterreaksjoner vil variere mye fra person til person - normalspekteret er bredt. Noen er stille og apatiske, andre er tydelig emosjonelt påvirket med gråt, uro eller sinne. Mange har vansker med å ta inn det som har skjedd.

Mange plages med gjenopplevelser. Plagsomme reaksjoner kan bidra til å svekke konsentrasjon og hukommelse. Dette kan gå utover mestring av hverdagen, skolegang og arbeid. Søvnvansker kan opptre som vansker med å sovne, oppvåkninger i løpet av natten eller mareritt. Mange bebreider seg selv og føler på skyld og skam.

Det er vanlig å være mer "på vakt" enn vanlig, og føle seg mer irritabel og sint. Mange vil være nedstemte og trekke seg tilbake fra sosial omgang. Kroppslige reaksjoner i form av anspenthet og smerter forekommer ofte. Unngåelsesreaksjoner er svært vanlig, man vil unngå påminnelser og tanker om hendelsen. Dette hindrer mange fra å møte til oppfølging eller behandling.

Sene reaksjoner

Seksuelle overgrep og voldtekt er alvorlige påkjenninger med risiko for langvarige helseproblem.

Psykiske komplikasjoner etter seksuelle overgrep kan være posttraumatisk stresslidelse, depresjon, selvmordsproblematikk, sosial tilbaketrekning eller angst. Noen får problemer med alkohol og rus, seksuelle vansker eller spiseforstyrrelser.

Kroppslige komplikasjoner kan være seksuelt overførbare sykdommer eller etterfølger av påførte skader. Noen utvikler kroniske bekkensmerter, kroniske smertesyndromer, irritabel tarm eller hodepine.

Vil du vite mer?

Her kan du lese mer om vanlige reaksjoner, men også om mestringsteknikker etter overgrep: