Informasjon

Seksuelle overgrep

9 % av kvinner og 1 % av menn har vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet. Overgriper er oftest en partner eller familie.

Temaside om Korona

Hva er seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep brukes som en samlebetegnelse og omfatter et bredt spekter av uønskede seksuelle handlinger. Dette kan for eksempel være beføling, masturbasjon, forsøk på og gjennomført penetrasjon av kroppsåpninger med penis, fingre eller gjenstand.

Det kan også være seksuelle handlinger uten direkte fysisk kontakt. Overvinnelse kan skje gjennom fysisk vold, trusler, makt, press, rus, manipulering eller utnyttelse av autoritetsposisjon.

Seksuelt krenkende atferd defineres også som seksuelle overgrep, for eksempel i form av verbale krenkelser, slibrigheter og blotting.

Et barn utsettes for seksuelle overgrep når det involveres i seksuell aktivitet det selv ikke forstår følgene av, og som det er for umodent til å samtykke til.

Juridiske definisjoner

Paragrafene i Straffelovens kapittel 19 gir klare juridiske definisjoner av begreper som voldtekt, incest, utuktig omgang, utuktig handling, utuktig atferd mm. Egne paragrafer omhandler mindreårige og overgrep begått ved utnyttelse av stilling eller avhengighetsforhold.

Voldtekt omtales under Straffelovens § 192 som seksuell omgang tiltvunget ved vold, trusler eller utnyttelse av noens nedsatte evne til å motsette seg handlingen, midlertidig (som ved rus) eller permanent.

Seksuell omgang innebærer samleie eller samleieliknende handlinger f.eks. inntrengning med penis, gjenstand eller fingre/hender i skjede/endetarm, penis i den utsattes munn; suging/ slikking av kjønnsorgan, masturbasjon, kjønnsorgan gnidd mot den annens kropp. Inntrengning må hos voksne være innenfor hymen om det skal defineres som vaginalt samleie, hos barn er det tilstrekkelig med inntrenging i vulva

Utuktig handling defineres som fysisk kontakt som beføling av kjønnsorgan eller bryst.

Neste side