Informasjon

Seksuelle overgrep

Undersøkelse etter seksuelle overgrep

Undersøkelse etter seksuelle overgrep er helt frivillig og tilbys uavhengig av anmeldelse. Undersøkelsen har flere funksjoner. Ivaretakelse av liv og helse går alltid foran. Hudoverflaten, underliv og munn undersøkes slik at skader kan oppdages og behandles, men også dokumenteres med beskrivelser og bilder. Parallelt gjøres sporsikring. Skadedokumentasjon og sporsikring er viktige momenter som kan bli brukt som bevismateriale , dersom den overgrepsutsatte velger å anmelde.

Undersøkelse av kroppen og kroppens hulrom (endetarm, underliv, munn) kan gjøres inntil 7 dager etter overgrepet fant sted. På tøy kan tørkede spor som blod, sæd eller spytt holde i uker til måneder, spesielt dersom det er brukt lite og ikke vasket. Undersøkelse med sporsikring og skadedokumentasjon kalles rettsmedisinsk undersøkelse, og gjøres fortrinnsvis ved overgrepsmottak.

Dersom man har vært utsatt for overgrep, er det vanlig å ta prøver i forhold til seksuelt smittsomme sykdommer, som klamydia, gonoré, syfilis, hiv, hepatitt B- og C. Det tas også prøver for å spore rusmidler i urin og blod.

Ved første legeundersøkelse for personer som søker akutt hjelp etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep, skal det ikke betales egenandel. Dette gjelder uavhengig av om hjelpen søkes ved et overgrepsmottak, ved vanlig legevakt eller hos fastlege.

Forrige side Neste side