Informasjon

Seksuelle overgrep

Anmelde?

Den enkelte kan selv ta stilling til om hen vil anmelde forholdet. Anmeldelse er en forutsetning for voldsoffererstatning. Anmeldelsesprosessen kan være svært krevende, og den enkelte må vurdere hva hen ønsker.

Alle anbefales å rådføre seg med bistandsadvokat. Den utsatte har rett til fri rettshjelp for å vurdere politianmeldelse. Både helsevesenet og advokaten har taushetsplikt, og vil ikke gå til politiet på egenhånd. 

Forrige side Neste side