Informasjon

Akutt legemiddelforgiftning

Akutt legemiddelforgiftning er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse.

En akutt overdosering med et legemiddel kan være et uhell, et barn som finner noen tabletter og svelger dem ned, eller en villet handling der vedkommende forsøker å ta sitt eget liv.

Hva er en legemiddelforgiftning?

Akutt legemiddelforgiftning er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse1. Heldigvis er de aller fleste medikamentforgiftninger ikke livstruende2. Selv om behandlingen av medikamentforgiftede voksne og barn i prinsippet er den samme, så kan barn påvirkes alvorlig selv etter små tablettinntak3-4.

En norsk studie fra 2005 viste at det i gjennomsnitt ble innlagt vel 4000 tilfeller av selvpåførte forgiftninger i norske sykehus5. Tallene var noe høyere for kvinner enn for menn. Forekomsten var høyere blant yngre enn blant eldre mennesker, høyest blant kvinner i aldersgruppen 20–24 år. Legemiddelforgiftninger utgjør 5-10 prosent av alle akuttinnleggelser i sykehus.

Neste side