Informasjon

Akutt legemiddelforgiftning

Temaside om Korona

Diagnostikk

De vanligste legemiddelforgiftningene blant voksne er med smertestillende medisiner, beroligende medisiner, sovemedisin, antipsykotika, antidepressiva, hjertemedisiner og epilepsimedisiner.

Ofte er omstendighetene rundt innleggelsen uklare. Pasienten kan være omtåket eller bevisstløs. Det er viktig at legen raskt skjønner at det kan dreie seg om en forgiftning. En utfordring kan være å avklare hva slags giftstoff eller legemiddel pasienten har inntatt. Pasienten kan være ute av stand til å svare for seg, eventuelt kan man ikke fullt ut stole på det pasienten sier, og i noen tilfeller ønsker ikke pasienten å fortelle hva som er tatt.

Legen må bedømme alvorlighetsgraden. Spesielt må pustefunksjonen, puls og blodtrykk sjekkes nøye. Knøttsmå pupiller tyder på opiatforgiftning. Behandlingen må planlegges ut i fra alvorlighetsgrad, hvilke stoffer som er inntatt, hvor store doser og hvor risikabelt legemidlet/legemidlene er7.

Medikamentanalyser kan være til hjelp, men svar på prøvene tar ofte noe tid. Særlig målinger av paracetamol kan være viktig. Dels fordi midlet ofte er lett tilgjengelig ved planlagte forgiftninger og dels fordi pasienten tidlig i forløpet ofte er uten symptomer, selv om tilstanden på sikt kan bli alvorlig8-9. Alkoholkonsentrasjonen bør også måles, fordi mange har drukket alkohol i tillegg til overdoseinntak av medisiner.

Forrige side Neste side