Informasjon

Fluorforgiftning

Inntak av for mange fluortabletter er ikke uvanlig blant barn i ett- til tre-års alderen.

Overdosering med fluor

Inntak av for mange fluortabletter er ikke uvanlig og forekommer oftest blant barn i 1-3 års alder. Vanligvis dreier det seg om et inntak av mellom 5-50 tabletter (barnefluortabletter). Dette er vanligvis ufarlig og forløper uproblematisk med få eller ingen symptomer. I følge Giftinformasjonssentralen kjenner en ikke til at det har forekommet alvorlige forgiftninger etter fluorinntak i Norge.

Overdosering av fluor er vanligvis utilsiktet inntak av for mye tannråteforebyggende medikament, oftest fluortabletter. Fluor finnes også i høye konsentrasjoner i enkelte insekt- og skadedyrgifter. Natriumfluorid er den fluorforbindelsen som er mest benyttet i tannhelseøyemed. 1 mg fluorid tilsvarer 2,2 mg natriumfluorid.

Neste side