Informasjon

Fluorforgiftning

Inntak av for mange fluortabletter er ikke uvanlig blant barn i ett- til tre-års alderen.

Det er sjelden at et høyt fluorinntak fører til forgiftning med fluor.

Hopp til innhold

Overdosering med fluor

Inntak av for mange fluortabletter er ikke uvanlig og forekommer oftest blant barn i 1-3 års alder. Vanligvis dreier det seg om et inntak av mellom 5-50 tabletter (barnefluortabletter). Dette er vanligvis ufarlig og forløper uproblematisk med få eller ingen symptomer. I følge Giftinformasjonssentralen kjenner en ikke til at det har forekommet alvorlige forgiftninger etter fluorinntak i Norge.

Overdosering av fluor er vanligvis utilsiktet inntak av for mye tannråteforebyggende medikament, oftest fluortabletter. Fluor finnes også i høye konsentrasjoner i enkelte insekt- og skadedyrgifter. Natriumfluorid er den fluorforbindelsen som er mest benyttet i tannhelseøyemed. 1 mg fluorid tilsvarer 2,2 mg natriumfluorid.