Informasjon

Jernforgiftning

Jernforgiftning oppstår ved inntak av jern i giftige (toksiske) doser og i doser som er så høye at pasienten opplever ubehag eller plager. Tilstanden kan i sjeldne tilfeller ved inntak av høye doser være dødelig, særlig hos barn.

Hva er jernforgiftning?

Jernforgiftning oppstår ved inntak av jern i giftige (toksiske) doser og i doser som er så høye at pasienten opplever ubehag eller plager. Tilstanden kan i sjeldne tilfeller ved inntak av høye doser være dødelig, særlig hos barn. Tidlig diagnose er nødvendig for å sikre riktig behandling og forhindre fatal utgang.

Et barn sitter på baderomsgulvet med flere tablettbeholdere og barnet er på vei til å åpne den ene beholderen.

De fleste forgiftninger er utilsiktede og medfører ingen eller minimal toksisitet. Jernforgiftning oppstår hyppigst hos barn under 5 år etter inntak av utilsiktet overdose og skyldes som regel uforsvarlig oppbevaring.

Hva skjer ved jernforgiftning?

Fritt, ubundet jern er giftig (toksisk) for levende vev, og det virker lokalt etsende på tarmslimhinnen. Når blodets jernbindende kapasitet overskrides, kan fritt jern i blodet føre til vevsskade i de fleste organer, blant annet lever og hjerte.

Hva som er lite giftig dose og hva som er dødelig dose, er ikke helt klarlagt. Personer som inntar mindre enn 30 mg/kg fritt jern, er vanligvis uten symptomer. Inntak av 30 til 60 mg/kg kan gi symptomer på alvorlig forgiftning, men behøver ikke å gjøre det. Inntak over 60 mg/kg kan føre til alvorlig forgiftning. Dødsfall etter jernforgiftning er rapportert innenfor et vidt spekter av doser, fra 60 til 300 mg/kg. Maksimal mengde i blodet nås innen fire til seks timer etter inntak ved overdoser, eller innen åtte timer ved inntak av depot- eller langsomt oppløselige preparat

Jern er giftig overfor en rekke prosesser i cellene. Lokale giftige effekter på tarmslimhinnen kan gi magesmerter, brekninger, diaré og blødning i fordøyelseskanalen. Symptomene skyldes skader fra jerntablettene på slimhinnen i fordøyelseskanalen. Generelle giftige effekter opptrer som et resultat av skader på hjerte-karsystemet og leveren. Dødsårsak ved jernforgiftning er vanligvis sjokk eller leversvikt.

Symptomer og tegn

Symptomer og tegn på jernforgiftning beskrives typisk som fem, ofte overlappende, faser:

  • Fase 1: Mage-tarmfasen kommer omtrent 30 min til 6 timer etter inntak.
  • Fase 2: Latent eller relativt stabil fase kan inntre 6 til 24 timer etter inntak.
  • Fase 3: Sjokk- og syrefasen (metabolsk acidose) kommer eventuelt etter 6 til 72 timer.
  • Fase 4: Leverskadefasen kan komme etter 12 til 96 timer.
  • Fase 5: Fase med arrdannelse og innsnevringer i fordøyelseskanalen. Kan oppstå 2 til 8 uker etter inntak av den giftige dosen.

Fase 1 er preget av magesmerter, brekninger, diaré, blodig oppkast, blodig avføring, utmattethet, sjokk og høy surhet i kroppsvæskene (metabolsk acidose). Brekninger er den mest følsomme indikator på alvorlig forgiftning i denne fasen. De fleste med mild til moderat jernforgiftning opplever bare fase 1 og forgiftningen utvikler seg ikke videre. Symptomene går da vanligvis tilbake i løpet av fire til seks timer.

I fase 2 gir tilstanden tilsynelatende inntrykk av å gå over. Hos personer med alvorlig forgiftning er denne fasen kortvarig eller mangler. Det kan være vanskelig å avgjøre om en pasient er i denne fasen, eller om det dreier seg om en mild forgiftning som er i ferd med å klinge av.

I fase 3 kan det oppstå sjokk, blekhet, hurtig puls og/eller blodtrykksfall.

I fase 4 oppstår leverskade med henfall av levervev, og i fase 5 kan det oppstå passasjeproblem i fordøyelseskanalen, oftest ved utløpet av magesekken.

Diagnostikk

Som regel er det åpenbart hva som har skjedd, for eksempel et lite barn som har funnet en boks med jerntabletter som det har spist av. For legen er det viktig å få informasjon om følgende:

  • Hvor mye/hvor mange tabletter er inntatt? Hvilken type preparat? Enterotabletter?
  • Når skjedde inntaket? Alt på én gang eller lengre tids inntak?
  • Har barnet kastet opp? Er brekninger forsøkt framkalt? Andre tiltak?
  • Har barnet vært påvirket av inntaket?

Ved mistanke om forgiftning innlegges barnet/personen i sykehus. Der måles jerninnholdet i blodet. Høye verdier bekrefter diagnosen og gir informasjon om alvorlighetsgraden. Andre blodprøver inngår også i analysene som gjøres. Et røntgenbilde av magen kan vise jerntabletter i fordøyelseskanalen.

Behandling

Dersom det er mindre enn én time siden inntak av tablettene, forsøk å fremkall brekninger. Dette må ikke gjøres dersom personen er i sjokk eller har nedsatt bevissthet - i slike tilfeller kan mageinnholdet lett komme over i luftveiene og forårsake kvelning.

På sykehuset vil blir det gjort forsøk på å suge opp mageinnholdet med en slange dersom det er mindre enn to timer siden tablettinntak. Personer som har vært symptomfrie fra inntak og i seks timer, og som ikke viser noen tegn til forgiftning ved legeundersøkelse, trenger ikke behandling. Personer med lite symptomer etter inntak trenger bare støttebehandling.

Ved alvorlige forgiftninger gis stoffet deferoksamin som øker utskillelsen av jern. I tillegg gis intensiv behandling med intravenøs væsketilførsel og nøye overvåkning.

Prognose

Prognosen kan ved høyt inntak av jern være alvorlig, men de fleste tilfellene er lette og forbigående. Giftige doser for 2 til 3 åringer er 400 mg jern, som tilsvarer 4 tabletter Ferro-Retard®

Vil du vite mer?

  • Jernforgiftning - for helsepersonell