Informasjon

Kullosforgiftning

Kullosforgiftning er ganske sjelden i Norge. På den annen side er selvmord ved kullosforgiftning ikke uvanlig.

Hva er kullosforgiftning?

Karbonmonoksid (CO, kullos) er en gass som verken lukter, smaker, har farge eller virker irriterende. Den oppstår som et resultat av ufullstendig forbrenning av organiske forbindelser, og gassen absorberes raskt og effektivt gjennom lungene. CO binder seg til hemoglobin (CO-Hb). Normalt er hemoglobin ansvarlig for transporten av oksygen som tas opp i lungene og fraktes ut til de ulike organer og vev i kroppen. Problemet ved kullosforgiftning er at karbonmonoksidet blokkerer hemoglobinet. Det binder seg så sterkt til hemoglobin-molekylene at det fortrenger oksygen. Det oppstår oksygenmangel og fare for livstruende skader, spesielt på de mest oksygenavhengige organene hjerne og hjerte.

I Norge der elektrisitet spiller en hovedrolle som oppvarmingskilde, forekommer slike dødsfall sjelden. I perioden 1994-97 ble det registrert 13 dødelige tilfeller av kullosforgiftning ved andre ulykker enn brann, hvorav en var arbeidsulykke. På den annen side er selvmord ved kullosforgiftning ikke uvanlig. I perioden 1980-99 ble det registrert i alt 690 tilfeller av selvmord som skyldtes kullos-forgiftning.

Neste side