Informasjon

Kullosforgiftning

Temaside om Korona

Hva skjer?

Den atmosfæriske konsentrasjonen av karbonmonoksid er vanligvis under 0,001 prosent, men den kan være høyere i byområder og i innelukkede omgivelser. Ikke-røykere kan ha opptil 3 prosent karbonmonoksid i blodet, mens røykere kan ha nivå på 10-15 prosent. De fleste dødelige kullosforgiftninger skyldes branner, ovner som lekker, bensindrevne portable strømaggregat, grillutstyr og eksos fra bil.

Ved eksponering for kullos passerer karbonmonoksyd raskt via lungene og over i blodet og binder seg til hemoglobinet. Bindingen til hemoglobin er omtrent 240 ganger kraftigere enn bindingen mellom oksygen og hemoglobin. Straks karbonmonoksid binder seg til hemoglobin, reduseres evnen til å frigi oksygen i kroppens vev. Dermed oppstår oksygenunderskudd i vevet.

Mengden karbonmonoksid i blodet avhenger av mengden karbonmonoksid i den luften som er pustet inn, varighet av eksponering og hvor mye luft vedkommende puster inn per minutt.

Tiden det tar å fjerne karbonmonoksid fra blodet oppgis som halveringstiden. Det vil si hvor lang tid det tar å halvere konsentrasjonen av karbonmonoksid i blodet. Den er ca. 300 minutter når en forgiftet person puster i vanlig luft. Hvis en puster oksygenrik luft via en maske som filtrerer vekk utåndet luft (som inneholder karbonmonoksid), er halveringstiden cirka 90 minutter. Hvis en puster inn ren oksygen (100 prosent) under høyt trykk i et trykkammer (hyperbar oksygenbehandling), er halveringstiden cirka 20 minutter.

Forrige side Neste side