Informasjon

Kullosforgiftning

Temaside om Korona

Organskader

Karbonmonoksid påvirker en rekke organer i kroppen. Organskader oppstår som følge av minst to forskjellige mekanismer:

  • Oksygenmangel. Den skadelige effekten av dette er mest omfattende i de organene med høyest oksygenbehov - hjerne og hjerte.
  • Betennelsesreaksjon. CO-forgiftning forårsaker en betennelsesreaksjon i kroppen som sannsynligvis utløses via en immunologisk mekanisme. I akuttfasen påfører det skader på vevet i hjernen, hjertet og andre organer.

Skade av hjertemuskulaturen (myokardskade) er vanlig blant CO-forgiftede pasienter og er forbundet med økt dødelighet. Risikoen for hjerteskade er størst hos dem som har hjertekarsykdom fra før.

Skader på hjernen og nervesystemet kan forårsake senvirkninger etter kullosforgiftning. Årsaken til disse senvirkningene etter kullosforgiftning er ikke helt klarlagt. Forekomsten av slike skader oppgis svært forskjellig i ulike studier, fra 12-68 prosent.

Forrige side Neste side